Podpisanie kontraktu to ostatni krok w procesie kupna domu, kończący miesiące, a czasami nawet lata spędzone na poszukiwaniach własnego „M”. Aby mieć pewność, że transakcja zostanie sfinalizowana bez przeszkód oraz ukrytych kosztów, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów w umowie.

Przygotowanie dokumentów

Nabywca powinien mieć świadomość, że umowy słowne zawarte przed podpisaniem dokumentów nie są obowiązujące. Oznacza to, że w każdym momencie zarówno sprzedawca, jak i potencjalny klient może wycofać się z transakcji, a żadna ze stron nie zostanie wtedy obciążona dodatkowymi kosztami. W przypadku rezygnacji sprzedającego istnieje możliwość ubiegania się o pokrycie przez ubezpieczenie poniesionych kosztów, jeśli można udowodnić ich wystąpienie. Umowa kupna-sprzedaży to wiążący dokument prawny, z którego nie można wycofać się z łatwością i bez strat pieniężnych. Z tego powodu szczególnie ważne jest, żeby nabywca posiadał wszystkie informacje na temat zawieranej transakcji i miał pewność, że kontrakt został sporządzony w odpowiedni sposób i zawiera wszystkie wymagane przez prawo informacje.

Problemów związanych z kwestiami prawnymi można łatwo uniknąć, jeśli tylko jest się gotowym ponieść dodatkowe koszty. Przed sporządzeniem i podpisaniem umowy kupujący powinien zdecydować, czy będzie korzystał z usług radcy prawnego, który miałby nadzorować cały proces. To zawsze dobry krok — profesjonalista potrafi wyjaśnić wszystkie niezrozumiałe terminy oraz warunki umowy, aby uniknąć błędów w sporządzaniu dokumentów i zapobiec ewentualnym nieporozumieniom.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

Zanim podpiszesz kontrakt

Nawet jeśli sprzedający to osoba rzetelna, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania i sprawdzić, czy dane na temat posesji będącej przedmiotem umowy  zostały poprawnie uzupełnione. Szczególnie istotne jest upewnienie się, czy wyposażenie oraz umeblowanie domu zostały uwzględnione na piśmie jako przedmiot zakupu w ustalonej wcześniej cenie. Przed dokonaniem transakcji warto też zwrócić uwagę, czy nowy dom posiada certyfikat energetyczny (Energy Performance Certificate – EPC), który ocenia wydajność energetyczną budynku. Dzięki niemu można oszacować, ile wyniosą koszty związane z energią oraz ustalić, jak je w przyszłości obniżyć.

Przed podpisaniem umowy należy także upewnić się co do kwestii własnych zobowiązań. Warto w niej zawrzeć pisemne kopie ważnych dokumentów związanych z transakcją – przede wszystkim umowy w sprawie kredytu hipotecznego. Istotnym jest ustalenie daty zawarcia kontraktu na taką, która obu stronom zapewni możliwość spełnienia wymaganych warunków.  Przede wszystkim należy sprawdzić, czy na pewno posiadamy wystarczającą ilość funduszy na pokrycie zaliczki na kredyt hipoteczny, którą trzeba będzie wpłacić po zawarciu kontraktu. Warto być świadomym, że czasami sprzedawca może wymagać pieniężnego zabezpieczenia kontraktu (tzw. contract deposit), które zazwyczaj mieści się w kwocie  500 – 1000 funtów i zostaje pobrane w dniu podpisywania umowy. Także ubezpieczenie nowego domu należy do obowiązków nabywcy, dlatego trzeba mieć pewność, że będzie ono ważne od momentu podpisania dokumentów.

Realizacja transakcji

Sfinalizowanie umowy odbywa się z udziałem radcy prawnego lub prawnika sporządzającego  akt przeniesienia tytułu własności (conveyancer), który odczytuje dwie kopie kontraktu przez telefon — rozmowa jest nagrywana. Sprawdza w ten sposób, czy egzemplarze są identyczne i jeśli nie ma zastrzeżeń odnośnie do dokumentów, strony mogą podpisać obie kopie kontraktu.

Po zawarciu umowy nabywca powinien upewnić się, czy przekazanie własności zostało zarejestrowane przez prawnika w urzędzie nadzorującym handel gruntami (land registry). Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności dom uzyska nowego właściciela w świetle prawa.

W umowie sprzedaży powinna zostać zawarta data, kiedy można przeprowadzić się do zakupionego domu. Do tego czasu najprawdopodobniej agent nieruchomości będzie odpowiedzialny za przechowywanie kluczy, które należy odebrać w dzień planowanej przeprowadzki.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ