Kredyt hipoteczny to jedna z najpoważniejszych decyzji finansowych w życiu, dlatego przed podjęciem zobowiązania należy upewnić się, że wybrana oferta jest najkorzystniejsza. Mortgage adviser, czyli doradca kredytowy, w profesjonalny sposób pomaga w doborze kredytu dopasowanego do naszych potrzeb.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

Na czym polega współpraca?

Przed podjęciem zobowiązania warto rozważyć możliwość skorzystania z porad osoby zajmującej się zawodowo wyceną ryzyka związanego z kredytem hipotecznym. Profesjonalny doradca finansowy opiera swoje rady na wiedzy zdobytej przez zadanie serii szczegółowych pytań na temat sytuacji finansowej kredytobiorcy, uzyskiwanych dochodów oraz środków, jakimi dysponuje, a także celów, jakie chciałby osiągnąć w przyszłości w kwestii finansów. Na tej podstawie dobiera ofertę kredytu, która byłaby rozwiązaniem najodpowiedniejszym dla klienta i nie stanowiłaby nadmiernego obciążenia miesięcznego budżetu przez kolejnych kilkanaście lat.

Istnieją trzy główne typy doradców finansowych zajmujących się kredytami hipotecznymi. Pierwszy z nich to specjaliści, którzy są powiązani z konkretnym bankiem i przedstawiają ofertę z nim związaną. Następna grupa to doradcy zajmujący się badaniem ofert kilku wybranych banków, a następnie porównywaniem ich w poszukiwaniu najkorzystniejszego układu. Ostatni typ to osoby, które sprawdzają szeroki zakres usług, które oferowane są aktualnie przez banki dostępne na rynku, jednak nawet tacy specjaliści nie zawsze mogą odnieść się do ofert proponowanych przez wszystkie banki. Przy korzystaniu z usług doradcy finansowego zawsze warto pamiętać, aby skontaktować się z kilkoma profesjonalistami, najlepiej różniących się sposobem udzielania porad.

Doradca związany z bankiem

Banki oraz inne instytucje przyznające kredyty w Wielkiej Brytanii mają obowiązek oferować pomoc specjalistów w sprawie wyboru hipoteki dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Na podstawie rocznych dochodów, dotychczasowych zobowiązań finansowych oraz średnich codziennych wydatków dokonywana jest ocena wysokości kredytu hipotecznego, jaki  kredytobiorca może uzyskać. Ustalana jest także przewidywana wysokość rat, w jakich spłacane będzie potencjalne zadłużenie w danym banku.

Dobrym pomysłem jest zwrócenie się w pierwszej kolejności do banku, w którym posiada się już konto, ponieważ zazwyczaj zna on już sytuację finansową klienta. Dodatkowo porada banku, z którego usług się korzysta, w większości przypadków jest darmowa.

W przypadku niepowodzenia

Skorzystanie z usług profesjonalisty jest szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wraz z upływem czasu podjęty kredyt okaże się być niedopasowany do zmieniających się potrzeb. W tym przypadku kredytobiorca posiada podstawę prawną do złożenia do Pełnomocnika do Spraw Finansów (Financial Ombudsman) oficjalnej skargi na bank, który udzielił kredytu oraz był odpowiedzialny za doradztwo finansowe w tej kwestii. Klient banku ma podstawy sądzić, że doszło do umyślnego wprowadzenia w błąd przez stronę proponującą umowę, ponieważ porada, którą otrzymał, była nieodpowiednia, w rezultacie czego może domagać się renegocjowania warunków pożyczki.

W przypadku, kiedy osoba biorąca kredyt hipoteczny nie skorzystała z oferowanej pomocy profesjonalisty, spoczywa na niej cała odpowiedzialność za podjęte zobowiązanie finansowe. W takiej sytuacji istnieje duże ryzyko, że bank odrzuci wniosek o udzielenie kredytu, ponieważ nie zostaną spełnione wszystkie wymagane warunki. Często dzieje się tak ze względu na niekompletne zrozumienie zawiłych wytycznych, które decydują o przyznaniu kredytu. Jeśli jednak bank przyzna hipotekę, a warunki w przyszłości okażą się być niekorzystne, należy liczyć się z brakiem możliwości reklamacji. Trzeba być przygotowanym, że wzięcie kredytu na własną rękę może okazać się kosztownym błędem.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ