Specjaliści z branży nieruchomości, podobnie jak eksperci z innych branż, posługują się żargonem zawodowym. Nie każdy użytkownik języka, niezależnie od tego, czy jest użytkownikiem rodzimym czy nie, musi rozumieć specjalistyczną odmianę angielskiego. A jednak jeśli nie znasz przynajmniej podstawowych pojęć związanych z branżą nieruchomości, nie będziesz nawet w stanie przeczytać prostego artykułu z tego zakresu.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

1385676_80115045Korzystając z materiałów przygotowanych przez Rightmove, przedstawiamy słowniczek pojęć związanych z rynkiem nieruchomości, bez których ciężko będzie ci poruszać się w branży. Glosariusz skierowany jest do osób kupujących nieruchomość.

Chain – bardzo często osoby sprzedające dom (na przykład tobie) w tym samym czasie kupują nową nieruchomość, by mieć gdzie mieszkać. Oznacza to, że transakcja może nieco się przedłużyć. Taka sytuacja nazywana jest pojęciem „chain”, oznaczającym „łańcuch”.

Completion date – to dzień, w którym możesz już wprowadzić się do swojego nowego domu. Jesteś już jego nowym właścicielem. Wszystkie należne opłaty zostały wniesione. Proces kupna domu jest zakończony.

Completion statement – dokument opracowany przez twojego prawnika, w którym znajduje się wykaz kosztów związanych z transakcją.

Conditions of sale – warunki ustalone ze sprzedającym, na jakich przeprowadzona zostanie transakcja. Obejmują także dodatkowe, niestandardowe ustalenia (jeśli takie zostały poczynione).

Conveyancer – prawnik, którego zadaniem jest obsługa formalna transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Conveyancer odpowiada za przeniesienie praw własności nieruchomości z jej poprzedniego właściciela na ciebie.

Deed(s) – dokument lub dokumenty dotyczące przeszłości nieruchomości, którą jesteś zainteresowany. Znajdziesz w nich informacje o poprzednich właścicielach posiadłości.

Deposit – wpłata własna podczas zaciągania kredytu hipotecznego.

Disbursements – opłaty (w tym podatki, np. Stamp Duty Land Tax) zapłacone przez prawnika w twoim imieniu.

EPC – certyfikat Energy Performance Certificate informuje np. o emisji tlenków węgla przez nieruchomość. Na jego podstawie można oszacować koszty zużycia energii. Dokument opracowany jest w formie dwóch grafik. Jedna z nich przedstawia zużycie energii i wydajność nieruchomości, natomiast druga – jej wpływ na środowisko.

Equity – część nieruchomości, która należy do ciebie. W praktyce jest to różnica między całkowitą ceną nieruchomości a częścią zaciągniętego przez ciebie kredytu hipotecznego, która pozostaje do spłacenia.

Exchange of contracts – wymiana kontraktów przez prawników obu stron biorących udział w transakcji. Jeśli kontrakty zostaną wymienione, kupujący i sprzedający są zobowiązani do sfinalizowania transakcji. To decydujący moment podczas kupowania nieruchomości.

Fixtures and fittings – lista rzeczy, które zostaną sprzedane razem z domem (lub są wyłączone z transakcji).

Gazumping – sytuacja, w której sprzedający decyduje się przyjąć od innego kupującego ofertę wyższą niż twoja (uprzednio zaakceptowana). Gazumping jest dużym problemem na rynku nieruchomości.

Gazundering – sytuacja, w której ty proponujesz sprzedawcy cenę niższą niż twoja pierwotna propozycja, już przez niego zaakceptowana.

Holding deposit – suma pieniędzy wpłacana przez kupującego podczas wymiany kontraktów (tylko niektórzy sprzedający żądają wpłaty tej sumy). Zwykle nie przekracza kwoty tysiąca funtów. Może być także procentową częścią ceny domu. Jeśli sprzedający żąda wpłaty tej kwoty, chce najprawdopodobniej upewnić się, że jesteś na poważnie zainteresowany nieruchomością.

Indemnity insurance – ubezpieczenie, z którego korzystają firmy zajmujące się obsługą prawną transakcji. Pozwala zabezpieczyć się firmom na wypadek próby popełnienia przestępstwa, na przykład defraudacji.

W kolejnej części materiału, którą opublikujemy już za kilka dni, znajdą się następne pojęcia, bez znajomości których nie poradzisz sobie na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Zachęcamy do wzbogacenia swojego angielskiego o te terminy.

Zachęcamy także do zapoznania się ze słowniczkiem zamieszczonym na naszej stronie.

Jest to rozszerzona wersja prezentowanego przez nas narzędzia.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ