Przedstawiamy drugą część słowniczka pojęć używanych w tekstach związanych z rynkiem nieruchomości i stosowanych przez ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z nim – nie taki diabeł straszny, jak go malują!

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

pozyczka1Land Registry – instytucja państwowa, której zadaniem jest gromadzenie i przechowywanie informacji na temat posiadłości położonych na terenie Wielkiej Brytanii, w tym danych dotyczących nieruchomości kupionych dzięki kredytowi hipotecznemu.

Land Registry fees – opłaty, które należy uiścić, by kupowany przez nas dom został wpisany do rejestru prowadzonego przez urząd Land Registry. W ten sposób potwierdzony zostanie fakt, że zmienił się właściciel posiadłości.

Leasehold – nieruchomość wydzierżawiona, czyli taka, w której będziesz mógł mieszkać w czasie określonym umową dzierżawy. Zwykle umowy takie podpisywane są na okres 99, 125 lub 999 lat.

Legal fee – opłata pobierana przez conveyancera lub prawnika, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi prawnej transakcji kupna nieruchomości.

Licensed conveyancer – prawnik, który specjalizuje się w tematyce kupna i sprzedaży nieruchomości. To z reguły wysoko wykwalifikowany specjalista.

Mortgage deposit – wpłata własna; kwota pieniędzy wpłacana podczas kupowania nieruchomości na kredyt hipoteczny. Z reguły wynosi ona około 20% wartości nabywanej nieruchomości, choć nie jest to regułą (z pomocą programów rządowych można ją obniżyć nawet do 5% wartości kupowanego domu). Możesz spotkać się z innymi nazwami depozytu (wpłaty własnej): Down Payment lub  Home Loan Deposit.

Mortgage deed – umowa, na mocy której oficjalnym właścicielem kupowanej przez ciebie nieruchomości staje się bank, który udzielił ci kredytu hipotecznego. Kredytodawca może zatem upomnieć się o nieruchomość (i przejąć ją) – lecz tylko pod warunkiem, że przestaniesz nagle spłacać zadłużenie.

Offers over – w niektórych regionach (przede wszystkim w Szkocji) tym terminem określana jest najniższa cena nieruchomości, na jaką jest w stanie zgodzić się sprzedający.

Open house – wyznaczony przez właściciela czas, w którym osoby zainteresowane kupnem wybranej nieruchomości mogą przyjść i ją obejrzeć. Dzięki temu właściciel posiadłości nie musi umawiać się z każdym zainteresowanym indywidualnie. Open house to inaczej open viewing.

Property questionnaire – zbiór dokumentów dostarczanych przez sprzedającego, wśród których znajdują się między innymi potwierdzenia wszelkich remontów przeprowadzonych w nieruchomości, a także informacje o ewentualnych powodziach itp. Warto dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami.

Searches – zadaniem twojego prawnika jest dokładne przyjrzenie się kupowanej przez ciebie nieruchomości. Powinien on poszukać wszelkich usterek i wad związanych z domem, które mogłyby wpłynąć na obniżenie ostatecznej ceny nieruchomości. Zanim dojdzie do wymiany kontraktów, musi zostać sporządzony raport Local Authority Search.

Stamp Duty – podatek, który należy zapłacić przy zakupie każdej nieruchomości o wartości przekraczającej 125 tysięcy funtów. W zależności od ceny domu, jego wysokość waha się od 1% do 7% (domy o wartości ponad 2 milionów funtów).

Survey – badanie przeprowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę, mające na celu wykrycie wszelkich wad strukturalnych budynku. Raport może być ogólny (tańszy) lub bardzo szczegółowy (kosztowny), w zależności od decyzji kupującego.

Subject to contract – przedmiot wymiany kontraktu – na etapie, kiedy kontrakty nie zostały jeszcze wymienione (po uprzednim sprawdzeniu wszystkich danych przez obie strony), umowa kupna-sprzedaży nieruchomości nie posiada jeszcze mocy prawnej.

Subject to survey – nieruchomość, która nie posiada jeszcze ostatecznej ceny, bowiem nie przeszła badania w zakresie ukrytych wad strukturalnych. Wynik badania pomoże ustalić ostateczna cenę domu.

Title deeds – dokumenty potwierdzające własność budynku i terenu, na którym położona jest nieruchomość. Dokumenty te określają prawa właściciela domu.

Transfer document – ostatni dokument sporządzany podczas transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Na jego mocy wszelkie prawa do domu przeniesione są ze sprzedającego na kupującego. Jego sporządzenie następuje po wymianie kontraktów.

Przypominamy, że bardziej kompleksową wersję słowniczka znaleźć można na naszej stronie w zakładce SŁOWNICZEK.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ