Jeżeli nie stać cię na dom twoich marzeń, zawsze możesz pomnożyć kwotę, którą pożyczasz od kredytodawcy poprzez decyzję o kupnie domu na spółkę z partnerem czy przyjaciółmi. Jest to jeden ze sposobów na podwyższenie kwoty możliwego do uzyskania kredytu.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

Dobrą wiadomością jest to, że nie tylko pary mogą kupować razem nieruchomości. Mogą to być przyjaciele, a nawet większa grupa osób. Co to dla ciebie oznacza? Joint mortgage jest zabezpieczonym kredytem (secured loan), a zabezpieczeniem jest zazwyczaj kupowany dom. Istotą tego typu kredytu jest to, że pożyczka jest udzielana dwóm lub więcej osobom.

Przy joint mortgage możecie zdecydować się być:

1. Beneficial joint tenants – podział własności nieruchomości jest równy i każdy z nabywców posiada połowę (w przypadku więcej niż dwóch osób, każdy z nabywców ma równą część). Oznacza to, że jeśli jeden z nabywców zginie, jego część automatycznie przechodzi na własność do pozostałych właścicieli. Niestety, podobnie dzieje się z częścią kredytu do spłaty, za którą w pełni jest odpowiedzialna osoba (lub osoby) pozostające przy życiu. Nietrudno sobie wyobrazić kłopotliwość takiej sytuacji, jeśli ktoś staje się odpowiedzialny za kredyt, którego nie jest w stanie spłacić. Dlatego też ogromnie ważne jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia zabezpieczającego w takich przypadkach.

Przy tego typu kredycie nie możesz swobodnie dokonać zmiany kredytowania tzw. remortgage czy też sprzedać twojej części bez uzyskania wcześniejszej zgody reszty właścicieli. Jeżeli jednak bardzo chcesz to zrobić, a dodatkowo ma miejsce konflikt pomiędzy właścicielami, możesz uzyskać nakaz sądowy zwany court order. Joint tenants jest opcją coraz częściej wybieraną przez pary lub bliskich przyjaciół, którzy chcą równo podzielić prawo własności do nieruchomości.

2. Tenants in common – jest drugim rodzajem wspólnego kredytu hipotecznego, który wiąże nabywców. Oznacza to, że każdy z nich posiada własny udział w nieruchomości, którego wielkość zależy jedynie od kupujących. W przypadku śmierci jednego z właścicieli, jego udział nie przechodzi automatycznie do innych właścicieli, tylko do tych osób, które są wytyczone w testamencie (jeżeli takie są). Omawiany rodzaj wspólnego kredytu hipotecznego jest faworyzowany przez grupy przyjaciół, którzy chcą razem kupić dom.

Czy warto wspólnie zakupić nieruchomość (joint mortgage)? 

Joint mortgage ma tę podstawową zaletę, że jeśli nie stać cię na zakup wymarzonego domu, zawsze możesz pomnożyć wartość potencjalnego kredytu poprzez decyzję o wspólnym zakupie. Pomimo tej wielkiej korzyści, są rzeczy, które koniecznie należy rozważyć, zanim zdecydujesz się na tak ważny krok.

Jeśli kupujesz nieruchomość z partnerem, pamiętaj, że jeśli nie jesteście małżeństwem, to zgodnie z przepisami prawa jesteście postrzegani jako odrębne jednostki i w razie śmierci jednego z właścicieli, własność nie będzie automatycznie przekazana drugiemu partnerowi, chyba że jest on wymieniony w testamencie.

Warto również zauważyć, że jeśli jesteście małżeństwem i posiadacie wspólny kredyt hipoteczny, to nawet po uzyskaniu rozwodu czy separacji, będziecie razem odpowiedzialni za płatności.

Przy wspólnym zakupie nieruchomości warto sporządzić umowę (cohabitation agreement), która określi warunki finansowe i obowiązki wynikające ze wspólnego kredytu hipotecznego. Należy ustalić, jaki procent otrzyma każdy z właścicieli wspólnego majątku, wysokość spłaty rat kredytu dla każdego właściciela oraz plan działania, jeśli ktokolwiek będzie chciał się wyprowadzić z nieruchomości bądź sprzedać swoją część.

Decyzja o tym, czy warto wspólnie zakupić nieruchomość zależy od indywidualnych warunków danej osoby. Pamiętając o korzyściach, trzeba dobrze rozważyć dodatkowe zobowiązania wynikające z joint mortgage.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ