Koszty dodatkowe, które musisz uiścić przy podjęciu kredytu hipotecznego w Anglii, są nieodłącznym elementem transakcji związanych z zakupem nieruchomości, a niestety skutecznie uszczuplają ilość pieniędzy na koncie bankowym.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

1. Opłata zwana Arrangement Fee.

Jest to opłata pobierana przez kredytodawców na pokrycie kosztów stworzenia umowy kredytowej. Niektórzy kredytodawcy posiadają oferty kredytów hipotecznych bez konieczności wnoszenia tej opłaty.

2. Podstawowa wycena stworzona przez kredytodawcę zwana Lender’s Valuation (Basic Valuation).

Wszyscy kredytodawcy wymagają wyceny nieruchomości w celu sprawdzenia, czy jest ona warta ceny, za jaką ma być nabyta. Pod uwagę brane są takie kryteria jak wiek, stan czy lokalizacja. Następnie dokonuje się porównania wybranej nieruchomości z podobnymi budynkami. Kredytodawca zleca wycenę, a jej koszty są pokrywane z kieszeni kredytobiorcy. Wycena trwa około pół godziny i może kosztować pomiędzy £100 a £300, co jest uzależnione od wartości nieruchomości. Zdarza się, że niektórzy kredytodawcy sami opłacają koszty wyceny, zachęcając w ten sposób klienta do podpisania z nimi umowy kredytowej. Jeśli wartość wyceny jest niższa niż kwota, za którą miałeś kupić dom, wtedy oferta kredytowa może zostać wycofana przez kredytodawcę. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, dowiedz się, na jakiej podstawie wyceniający zaniżył wartość nieruchomości w UK.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ