Odpowiednia wycena nieruchomości to klucz do sukcesu przy zakupie wymarzonego domu. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska oferta z twojej strony może spowodować negatywne konsekwencje. Dowiedz się, jak dostosować oferowaną przez siebie kwotę do realnej wartości domu.

Śledź lokalne trendy

Żadna transakcja nie przebiega w próżni. Żeby moc poprawnie ocenić wartość konkretnej nieruchomości, warto poznać ogólne trendy panujące na lokalnym rynku zbytu. Na ostateczną cenę domu duży wpływ ma okolica, w której on się znajduje. Bardzo przydatne mogą okazać się informacje, za ile zostały sprzedane w przeszłości inne domy położone w pobliżu rozpatrywanej oferty. W tym celu warto przeszukać dane zawarte w księgach wieczystych oraz na licznych stronach internetowych poświęconych sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Brytanii.

Dobrym sposobem jest śledzenie rynku na bieżąco i przeglądanie aktualnych ofert domów na sprzedaż, które rozmiarem i standardem przypominają rozpatrywaną przez ciebie nieruchomość. Możesz uzyskać wiele cennych wskazówek dzięki porównaniu ich ceny początkowej oraz kwoty, za którą ostatecznie zostały kupione. Na podstawie obserwacji cen z przeszłości i teraźniejszości można łatwo wywnioskować, czy w danym momencie na rynku panuje tendencja zwyżkowa czy zniżkowa – i jak szybko postępują zmiany. Pamiętaj, że osoba sprzedająca dom prawdopodobnie również orientuje się w tendencjach lokalnego rynku. Wiedza na ten temat pozwoli ci odpowiednio dostosować złożoną ofertę i przewidzieć, jaka może być reakcja właściciela nieruchomości na jej wysokość.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

Pamiętaj o specyfice rynku nieruchomości

Kupno domu to proces spersonalizowany zarówno ze strony nabywcy, jak i osoby sprzedającej dom. Przy składaniu ostatecznej oferty warto oszacować nie tylko samą wartość nieruchomości, ale przede wszystkim kwotę, którą druga strona będzie mogła zaakceptować. Cena początkowa, która podawana jest przez sprzedawcę, często jest o około 10% wyższa, niż kwota, na którą ostatecznie się zgodzi. Warto o tym pamiętać przy składaniu oferty – szczególnie, jeśli wcześniej nie doszło do dużych ustępstw podczas negocjacji.

Istnieje kilka czynników, które mogą wskazywać, że właściciel będzie bardziej skory do kompromisów. Nie bez znaczenia jest historia nieruchomości. Jeśli dom był już wcześniej wystawiony na sprzedaż u innego agenta i pierwotna cena została zmieniona lub transakcja w ogóle nie została sfinalizowana, może to oznaczać, że właściciel ma kłopoty ze sprzedażą nieruchomości. W takim przypadku prawdopodobnie będzie skłonny zaakceptować ofertę, która jest niższa od pierwotnie ustalonej ceny.

Dobrym źródłem informacji okazują się agenci nieruchomości, którzy nie są związani z daną transakcją. Istnieje szansa, że odpowiedzą szczerze na wszystkie pytania dotyczące prób sprzedaży danego domu w przeszłości oraz obiektywnie ocenią wysokość proponowanej oferty.

Nie przegap szczegółów

Podczas wyceny nieruchomości niezbędna jest ocena stanu technicznego domu i przyszłych kosztów, które mogą generować poważne remonty i naprawy.  Zły stan budynku jest istotnym powodem do obniżenia oferty. Należy dokładnie oszacować kwotę, która będzie musiała zostać przeznaczona na renowację domu, i odjąć ją od ceny początkowej. Należy jednak pamiętać, że właściciel nie zawsze zgodzi się na takie warunki – czasami pierwotna cena domu jest już obniżona o wysokość przyszłych napraw.

Przed złożeniem ostatecznej oferty upewnij się, że dom naprawdę jest wart swojej ceny i że po przeprowadzce nie będą na ciebie czekały przykre niespodzianki. Poznaj okolicę, porozmawiaj z sąsiadami, a jeśli jest to możliwe, skontaktuj się z poprzednimi właścicielami nieruchomości. W ten sposób uzyskasz rzetelne informacje na temat sąsiedztwa lub samego domu, które mogłyby wpłynąć na obniżenie oferowanej ceny.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ