Dostanie od banku przedwstępnej zgody na przyznanie kredytu staje się coraz popularniejsze wśród osób, które chcą lepiej poznać swoją zdolność kredytową. Przekonaj się, jak uzyskanie tego dokumentu może zmienić twoją sytuację w oczach banku.

Co określamy mianem Agreement in Principle?

Termin Agreement in Principle (AIP), lub inaczej Approval in Principle, Decision in Principle, Mortgage in Principle czy Mortgage Promise, określają wstępną zgodę na uzyskanie pożyczki, którą potencjalny kredytobiorca może dostać od banku jeszcze przed przyznaniem kredytu hipotecznego. Polega ona na oszacowaniu i pisemnym potwierdzeniu wysokości kwoty, jaką mógłbyś dostać w ramach pożyczki. Zgoda jest zazwyczaj uzyskiwana jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwania nieruchomości.

Nie oznacza to jednak, że Agreement in Principle można traktować jako ostateczną gwarancję przyznania kredytu hipotecznego. Jeśli znajdziesz dom, który chcesz kupić, a twoja oferta zostanie zaakceptowana, wciąż będziesz musiał złożyć tradycyjny wniosek o kredyt i przejść pełen proces decyzyjny. W niektórych przypadkach umowa może okazać się pomocna i zostać użyta przez bank jako źródło informacji o zdolności kredytowej, jednak wszystkie zawarte w niej dane i tak zostaną sprawdzone i przeanalizowane ponownie.

jeśli nie jesteś pewien, jak odpowiednio ocenić swoją sytuację finansową, Agreement in Principle to dobry sposób na przekonanie się, czy bank będzie mógł udzielić ci pożyczki. Uzyskana zgoda stanowi również dobry argument do negocjacji z agentami nieruchomości, szczególnie w sytuacji, gdzie czas odgrywa dużą rolę, ponieważ poświadcza, że w razie akceptacji twojej oferty, masz realne szanse na szybkie przyznanie hipoteki.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

Aspekty, na które warto uważać

Pomimo zalet, Agreement in Principle może mieć istotny wpływ na twoją zdolność kredytową. O ile jedna lub dwie uzyskane zgody nie będą miały dużego znaczenia dla banku, ich większa ilość zostawi trwały ślad w kartotece informacji kredytowej i może mieć negatywny wpływ na jego ostateczną decyzję. Je

st to szczególnie szkodliwe, jeśli otrzymanie kilku Agreement in Principle nastąpi w niewielkim odstępie czasu.

Przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej może się odbyć na dwa różne sposoby. Banki mogą przeprowadzić tzw. soft credit check lub hard credit check. Na tym etapie skorzystanie z pierwszej opcji będzie korzystniejsze, ponieważ nie zostawi po sobie trwałego śladu. Druga procedura jest o wiele bardziej wymagająca – konieczne będzie sprawdzenie pełnego raportu o zdolności kredytowej i ocenienie ryzyka i zdolności płatniczej kredytobiorcy. Jeśli zależy ci na uzyskaniu jak najlepszej zdolności kredytowej, dokładnie sprawdź, jakie metody stosuje konkretny bank w procesie przyznania zgody na kredyt. Przeprowadzenie hard credit check zawsze zostawi ślad, który może niekorzystnie wpłynąć na decyzję o uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Jeśli twoja sytuacja jest niepewna, dobrą opcją może być zrezygnowanie z Agreement in Principle na rzecz rozmowy z brokerem nieruchomości, który może ocenić twoją zdolność kredytową i przedstawić swoją opinię na ten temat bez potrzeby dodatkowych formalności.

Jak uzyskać wstępną zgodę na przyznanie kredytu?

O wstępną zgodę można ubiegać się za pośrednictwem profesjonalnego doradcy kredytowego lub osobiście w banku. Konieczne będzie podanie podstawowych danych osobowych, a także ogólne nakreślenie swojej sytuacji finansowej – wysokości dochodów oraz wydatków. Należy pamiętać, że przedstawione informacje nie będą analizowane tak dokładnie, jak robi się to w przypadku właściwej aplikacji o kredyt.

Na tym etapie zazwyczaj nie jest wymagane dostarczenie dokumentów poświadczających prawdziwość podanych informacji, jednak na wszelki wypadek warto mieć ze sobą chociażby zaświadczenie o dochodach. Cały proces jest zazwyczaj darmowy i trwa od kilkunastu minut do 24 godzin w przypadku, jeśli potrzebne będzie dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów.

Co wpłynie na ostateczną decyzję banku?

Uzyskanie wstępnej zgody nie daje gwarancji, że ostatecznie dostaniesz kredyt hipoteczny. Na zmianę decyzji banku może wpłynąć wiele czynników, takich jak spadek dochodów, utrata pracy, pojawienie się nowego członka rodziny czy wzrost wydatków. Na etapie ubiegania się o przyznanie hipoteki bank dostanie do przeanalizowania więcej szczegółowych informacji, od których może zależeć ostateczna decyzja.

Dodatkowo, potencjalny kredytodawca będzie oceniał, czy wybrania przez ciebie nieruchomość będzie stanowiła wystarczające zabezpieczenie pożyczki. Każdy bank ma własne kryteria w tym zakresie, jednak duże znaczenie ma na przykład stan techniczny budynku oraz czy istnieje duże zagrożenie uszkodzenia nieruchomości przez powódź lub osuwające się grunty.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ