21 marca weszła w życie dyrektywa unijna, nazywana Mortgage Credit Directive. Większość z osób myślących o kupnie domu w UK nie odczuje większych zmian. Ale zmiany zajdą. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

flaga UE, Unia, Unia EuropejskaSiedmiodniowy okres na zastanowienie

Wydaje się, że to najważniejsza zmiana, jaka zajdzie w związku z wejściem w życie dyrektywy Mortgage Credit Directive. Zgodnie z nowymi regulacjami, banki będą miały obowiązek przedstawić klientowi zainteresowanemu kredytem ofertę, która będzie obowiązywać przez siedem dni. Tyle czasu potencjalny klient będzie mieć na porównanie propozycji banku z ofertami konkurencji i dokładne przemyślenie swojej decyzji.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

Tylko w niektórych przypadkach banki będą miały prawo wycofać się ze swojej oferty lub zmienić ją w czasie krótszym niż tydzień od chwili jej zaprezentowania. Będzie tak na przykład wtedy, gdy klient przedstawi fałszywe informacje (na przykład dostarczy nieprawdziwe dokumenty, które zwiększą jego zdolność kredytową).

Kredyty Buy To Let

Najczęstszym powodem dla zaciągnięcia tego rodzaju kredytu jest chęć zakupu mieszkania w celu wynajmowania go lokatorom. Domy Buy To Let to często po prostu inwestycja w nieruchomość. Dlatego na ten rodzaj kredytu decydują się zwykle osoby, które posiadają już co najmniej jeden dom na własność — ten, w którym mieszkają.

Można także zaciągnąć kredyt Buy To Let pomimo tego, że kupionego domu nie zamierzamy wynajmować. Taka potrzeba istnieje na przykład wtedy, gdy przenosimy się na jakiś czas do innego miasta, a nasz dotychczasowy dom wynajmujemy lokatorom.

Wszyscy, którzy kupują dom dzięki kredytowi Buy To Let i zamierzają w nim zamieszkać, muszą spełniać takie same warunki jak osoby wnioskujące o zwykły kredyt hipoteczny. Jeśli chcemy dom wynająć, podlegamy już jednak innym regulacjom.

Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, osoby zaciągające kredyt Buy To Let i nie posiadające zamiaru wynajęcia kupionego mieszkania lokatorom, mogą zostać poproszone o podpisanie specjalnej deklaracji. Będzie w niej określony cel nabycia nieruchomości.

Second Charge Mortgage

Taki rodzaj kredytu przeznaczony jest dla osób, które posiadają już jeden dom i chcą nabyć kolejny, w zastaw dając swoją pierwszą nieruchomość. Dyrektywa unijna Mortgage Credit Directive mówi, że banki będą miały obowiązek dokładniej sprawdzać klientów występujących o taką pożyczkę.

Osoby występujące o Second Charge Mortgage będą najprawdopodobniej musiały spełniać dokładnie takie same warunki jak wszyscy ci, którzy zaciągają zwykły kredyt hipoteczny w UK. Oznacza to, że bank sprawdzi dokładnie ich zdolność kredytową, uwzględniając przy tym przychody i wydatki, a także to, czy regularnie płacą rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, itp.

Kalkulacja całkowitego kosztu kredytu

Obecnie banki mają obowiązek przedstawić klientowi Annual Percentage Rate (APR) — to wysokość rocznych kosztów otrzymania kredytu hipotecznego wyrażona jako procent całej pożyczonej kwoty.

Dyrektywa unijna z 21 marca nakazuje bankom uwzględnić w kalkulacjach APR wszystkie koszty, także te związane z przygotowaniem wyceny nieruchomości itp. Dzięki temu wszystkie koszty będą uwzględnione w kalkulacji, a to pozwoli klientowi na porównanie ofert różnych banków.

Pożyczki w obcych walutach

Wiemy wszyscy, jak bardzo ryzykowne jest pożyczanie pieniędzy w obcej walucie. Część osób nadal jednak decyduje się na taki kredyt. Teraz banki będą musiały poinformować klienta o możliwości zmiany kursu walut. Będą przy tym zobowiązane do pokazania mu, w jakim stopniu wahania kursów walut mogą wpłynąć na wysokość płaconych przez niego rat pożyczki. Co więcej, banki będą musiały umożliwić klientowi przewalutowanie kredytu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dokumenty

Obecnie pożyczkodawca ma obowiązek przedstawić klientowi dokument Key Facts Illustration, który zawiera najważniejsze informacje o usługach banku. Do 2019 roku dokument ten będzie musiał jednak zostać zastąpiony innym — European Standard Information Sheet (ESIS). W okresie przejściowym dokumenty KFI nadal mogą być używane.