Wielu ludzi, którzy posiadają w Wielkiej Brytanii własne firmy, czyli mają status osoby samozatrudnionej, sądzi, że nie ma najmniejszych szans na kredyt hipoteczny. A jak jest w rzeczywistości?

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

help to buy 2W istocie, wszystkie banki, które udzielają kredytów hipotecznych, dwukrotnie zastanowią się, zanim pożyczą pieniądze na zakup domu osobie samozatrudnionej. Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku, że ludzie, którzy posiadają własne firmy i pracują na swój rachunek nie mają szansy na zakup domu!

Jeśli posiadasz status „sole-trader”, czyli jesteś osobą samozatrudnioną, właścicielem firmy jednoosobowej, podczas analizowania Twojego wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego bank przeanalizuje w pierwszej kolejności zyski netto, jakie osiągasz. Analogicznie, w przypadku osób otrzymujących wynagrodzenie z zewnętrznego źródła, to właśnie pensja będzie podstawą oceny wniosku.

Trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie zyski firmy jednoosobowej trafiają zawsze do kieszeni przedsiębiorcy. Zdarza się, że decyduje on wypłacić sobie tylko ustaloną przez siebie pensję. Jeśli jest tak w twoim przypadku, masz prawo poinformować bank o tym, a ten z kolei musi uszanować twoją decyzję i przy ocenie wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego wziąć pod uwagę nie cały zysk netto firmy, lecz twoją pensję.

Poszczególne banki stosują różne procedury – dlatego też możesz zostać poproszony o skompletowanie różnych dokumentów. Różna może być na przykład długość okresu, za jaki musisz udokumentować przychody. Większość kredytodawców będzie zainteresowania twoimi zarobkami w ciągu ostatnich dwóch lub (rzadko) trzech lat. Niektóre banki podejmą natomiast decyzję na podstawie twoich przychodów tylko w ostatnim roku i przyjmą je za podstawę dalszych obliczeń.

Z tego powodu bardzo ważne jest, by dowiedzieć się w konkretnym banku, jakie procedury są stosowane podczas procesu aplikowania o kredyt hipoteczny.

Wiele osób, które posiadają status samozatrudnionych, pracuje wykonując zlecenia na rzecz różnych zleceniodawców. Oznacza to, że takie osoby nie posiadają jednego, stałego źródła dochodu. Na przykład jeśli pracujesz jako muzyk i dajesz koncerty, większość twoich przychodów będzie zaklasyfikowane jako dochód z działalności gospodarczej. Jeśli jednak dodatkowo udzielasz lekcji gry na instrumencie jako osoba zatrudniona w szkole muzycznej, prawdopodobnie otrzymujesz dodatkową pensję – tej pracy nie wykonujesz bowiem jako firma.

Bank podczas oceny twojej aplikacji będzie analizować między innymi dokument o nazwie SA302 – w nim znajduje się wykaz twoich dochodów w danym roku rozliczeniowym. Jeśli wszystko w formularzu SA302 jest przedstawione w sposób jasny i nie ma problemów z rozszyfrowaniem poszczególnych źródeł twoich dochodów, bank prawdopodobnie nie będzie robić problemów i zaakceptuje dokumenty.

A zatem, składając wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego potrzebować będziesz formularza SA302. Skąd go wziąć?

Zamówienie SA302 w HMRC jest bardzo proste – możesz to zrobić telefonicznie (dzwoniąc pod numer: 0845 3000 627), a dokument otrzymasz jeszcze tego samego dnia, za pośrednictwem faksu. SA302 może zostać także przesłany za pośrednictwem poczty, jednak potrwa to około 10 dni roboczych. Istnieje możliwość pobrania dokumentu z Internetu i wydrukowania go, jednak wiele banków nie przyjmuje takiej wersji SA302.

W celu zamówienia SA302 z HMRC przygotuj: numer ubezpieczenia (ang. National Insurance Number), datę urodzenia, adres.

Pamiętaj, by poprosić o dokument za ostatnie trzy lata, chociaż – zgodnie z tym, co zaznaczyliśmy wcześniej – najprawdopodobniej bank nie będzie zainteresowany danymi starszymi niż dwa ostatnie lata rozliczeniowe.

Choć osoby samozatrudnione mogą mieć większe trudności z otrzymaniem kredytu hipotecznego, to nie można powiedzieć, że mają małe szanse na pożyczkę. Wiele zależy od tego, jakie są ich przychody. Warto także odpowiednio przygotować się do procesu aplikowania o kredyt – dlatego już wcześniej należy przygotować dokument SA302, w którym w możliwie najbardziej przystępny sposób powinny zostać przedstawione wszystkie przychody osoby wnioskującej.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: http://www.barrettmortgages.com/specialist-mortgages