Własny dom w Anglii? Nie zawsze nasza sytuacja finansowa jest na tyle korzystna, ze możemy pozwolić sobie na zakup domu w UK z własnych środków. Niekiedy nasza pensja nie wystarcza do zabezpieczenia kredytu hipotecznego i wówczas żaden bank nam go nie udzieli.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

dom w AngliiPewną formą pomocy są programy rządowe, o których piszemy od czasu do czasu – znakomita ich większość koncentruje się jednak przede wszystkim na pomocy w zgromadzeniu środków na wpłacenie do banku depozytu. A jeśli to nie wystarcza? Można pomyśleć o joint mortgage.

Joint mortgage jest jednym z dwóch sposobów pozwalających na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i zakupienie nieruchomości razem z partnerem, przyjacielem, dalszym krewnym itp. W przypadku typowej umowy (z angielskiego: beneficial joint tenants) stajesz się właścicielem 50% nieruchomości w UK. Łączy cię z partnerem wówczas ustawowa wspólność majątkowa. W przypadku śmierci jednego z was, niezależnie od tego, co zostało zapisane w testamencie, drugi właściciel domu jest uprawniony do dziedziczenia części należącej do zmarłego. Jeśli natomiast po jakimś czasie zdecydujecie się na sprzedaż domu w Anglii, każdy z was otrzyma równo 50% kwoty, za jaką został sprzedany.

Warto wspomnieć, że istnieje jeszcze możliwość, że każdy z właścicieli będzie miał nieco inny udział w nieruchomości. Wówczas forma umowy to tenants in common. Na podstawie dokumentu spisanego przez notariusza możesz potwierdzić swoje prawo do określonej części udziałów w nieruchomości. Wówczas – w przypadku sprzedaży nieruchomości – dostaniesz tylko tyle, ile należy ci się na podstawie umowy. Ta forma jest jednak nieco rzadsza niż zaprezentowana wcześniej joint tenants.

Podczas podejmowania decyzji o tym, czy zdecydować się na joint mortgage, warto rozważyć kilka kwestii. Przede wszystkim musisz pamiętać, że jeśli zamierzasz kupić dom razem z partnerem lub partnerką, a nie jesteście w sformalizowanym związku, z punktu widzenia prawa stanowicie dwie zupełnie obce osobowości prawne. To rzutuje przede wszystkim na przyszłość – jeśli rachunki przychodzą na twoje imię i nazwisko, tylko i wyłącznie ty jesteś zobowiązany do ich opłacenia. Istnieje dość proste rozwiązanie potencjalnych problemów wynikających z tego faktu – można zawrzeć tzw. cohabitation agreement (forma konkubinatu). W dokumencie takim będzie jasno określone, który z partnerów jest odpowiedzialny za opłacanie określonych rachunków itp.

Biorąc pod uwagę fakt, że ceny nieruchomości na rynku ciągle wzrastają, zdecydowana większość domów w UK z upływem czasu zyskuje na wartości (uzależnione jest to między innymi od lokalizacji, rodzaju budownictwa itp.). Dom kupiony przy pomocy joint mortgage (nawet przez 4 osoby, przyjaciół), spłacony i sprzedany może pozwolić ci nie tylko dostać się na tak zwaną drabinę mieszkaniową, lecz również zebrać pieniądze na wpłacenie depozytu i całkowite usamodzielnienie i uniezależnienie się.

Z drugiej strony, kupno domu w UK nawet wspólnie z dobrym przyjacielem czy partnerem (w przypadku związku niesformalizowanego) nadal pozostaje bardzo poważną decyzją – tym poważniejszą, że o wszystkim decydować będziemy nie sami, lecz wspólnie.

Na stronie internetowej http://www.jointmortgage.org/index.html znajdziesz przydatne linki dotyczące joint mortgage. Poza tym, możesz tam również zyskać porównanie dostępnych w Wielkiej Brytanii kredytów typu joint mortgage.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ