Zakup nieruchomości jest skomplikowanym procesem i niesie ze sobą wiele niejasności oraz zmartwień szczególnie dla tych, którzy kupują dom po raz pierwszy. W gąszczu informacji i decyzji, które trzeba podjąć, powinni nam pomóc specjaliści na co dzień zajmujący się procesem kupna i sprzedaży nieruchomości.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

Od momentu podjęcia decyzji o kupnie domu do otrzymania kluczy do własnego „m” spotykamy takich profesjonalistów jak: prawnicy (solicitors), agenci mieszkaniowi (estate agents), brokerzy (brokers), kredytodawcy (mortgage lenders), rzeczoznawcy (surveyors) czy też conveyancerzy (prawnicy zajmujący się przeniesieniem tytułu własności ze sprzedającego na kupującego).

Niestety, może się zdarzyć, że nie będziesz do końca zadowolony z usług powyższych specjalistów. Co więcej, może się to wiązać ze stratami, także finansowymi, wynikającymi z zaniedbania powierzonych im obowiązków (negligence). Warto w takim przypadku wiedzieć, do kogo możemy się zwrócić o pomoc i wsparcie.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, będzie skontaktowanie się z firmą czy instytucją i poinformowanie o twoim niezadowoleniu. Koniecznie trzeba przy tym opisać wszelkie zaistniałe nieprawidłowości i wyjaśnić, dlaczego jesteś zawiedziony jakością otrzymanych usług. Jasno przedstaw, w jaki sposób zostałeś urażony i jakie były twoje straty oraz określ, czego oczekujesz w ramach rekompensaty (zwrot pieniędzy, odszkodowanie itp.). List prześlij do firmy tzw. listem poleconym (recorded delivery), a jego dodatkową kopię zachowaj dla siebie.

Jeżeli okaże się, że instytucja odmówi przyjęcia reklamacji, możesz wtedy wnieść skargę do odpowiedniej instytucji. Wspomniani powyżej specjaliści powinni należeć do organów zawodowych regulujących ich profesje.

1. Skarga na kredytodawcę lub brokera. 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jeśli chcesz złożyć skargę, najpierw omów problem z usługodawcą. Każdy kredytodawca czy pośrednik powinien mieć ustaloną własną wewnętrzną procedurę składania skarg. Jeżeli jednak ta forma rozwiązania problemu nie powiodła się, wtedy możesz zastanowić się nad formalnym wniesieniem skargi do Financial Ombudsman Service.

2. Skarga na pośrednika nieruchomości. 

W przypadku pośrednika nieruchomości musisz mieć na uwadze, że będzie on zawsze działał na rzecz sprzedającego. Jeżeli jednak uważasz, że podczas transakcji miały miejsce nieetyczne praktyki, wtedy możesz złożyć skargę do Property Ombudsman lub Office of Fair Trading.

3. Skarga na prawnika.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z usług swojego prawnika, ale nie ucierpiałeś finansowo z powodu jego działań, możesz złożyć skargę do Solicitors Regulatory Authority (SRA). SRA ma władzę dyscyplinarną i może zarządzić odszkodowanie lub zwrot uiszczonych opłat do kwoty £5,000.

W pierwszym liście do prawnika warto powołać się na SRA w razie niezadowalającego rozwiązania sporu. Już samo wspomnienie tej organizacji może wywołać pożądany efekt i zmotywować prawnika do poważnego potraktowania reklamacji. Jeżeli natomiast nie jesteś usatysfakcjonowany decyzją SRA, masz prawo złożyć zażalenie do Legal Services Ombudsman.

Jeśli poniosłeś finansową stratę w wyniku zaniedbania prawnika, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Argumentem do tego typu działania może być nie wprowadzenie istotnego warunku kupna lub po prostu zignorowanie ważnej informacji uzyskanej podczas badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę.

Wszyscy prawnicy są prawnie zobowiązani do posiadania ubezpieczenia w razie zaniedbań. SRA nie zajmie się roszczeniami związanymi z zaniedbaniem, dlatego też musisz skontaktować się z innym prawnikiem, który mógłby ci poprowadzić sprawę. Pamiętaj o tym, aby wcześniej skontaktować się z prawnikiem, który nie wywiązał się z umowy i postaraj się z nim rozwiązać problem. Jeżeli nie uda ci się uzyskać zadowalających rezultatów, powiadom o tym organy regulacyjne.

4. Skarga na rzeczoznawcę.

Jeśli rzeczoznawca przeprowadzający badanie nieruchomości wykazał zaniedbanie poprzez zignorowanie defektów, których naprawa będzie kosztowna, być może uda ci się odzyskać wydane pieniądze. Masz prawo pozwać rzeczoznawcę do sądu.

Należy jednak przy tym pamiętać, że inspektor nie zawsze jest w stanie znaleźć wszystkie usterki, co często jest spowodowane niedostępnością pewnych miejsc w budynku. Twój rzeczoznawca na pewno nie będzie wiercić otworów w ścianach, odrywać wykładzin czy podłogi, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Jeżeli inspektor negatywnie rozpatrzył twoją reklamację, będziesz musiał dowodzić swoich racji przed sądem bądź odpowiednim organem.

Z sądem będziesz miał do czynienia w przypadku jeśli rzeczoznawca nie jest członkiem żadnej organizacji zrzeszającej inspektorów. Pomocny tutaj może się okazać The Chartered Institute of Arbitrators, gdzie uzyskasz więcej informacji. Jeżeli rzeczoznawca należy do jednego z profesjonalnych stowarzyszeń zawodowych dla inspektorów, musi przestrzegać standardowych procedur odwoławczych. Członkowie takich stowarzyszeń mają dostęp do profesjonalnego systemu arbitrażowego powołanego w 1998 roku, którego decyzje jesteście obydwoje zobowiązani zaakceptować. Jeśli działanie rzeczoznawcy nie spowodowało u ciebie strat finansowych, ale jesteś niezadowolony z jakiegoś innego powodu, nadal możesz złożyć skargę. W tym przypadku skieruj swe kroki do RICS Professional Conduct Department.

5. Skarga na conveyancera. 

Jeśli chcesz wyrazić swoje niezadowolenie z pracy conveyancera pomimo tego, że nie ucierpiałeś finansowo, skontaktuj się z Council for Licensed Conveyancers (CLC), które spełnia tą samą rolę dyscyplinującą dla licencjonowanych conveyancerów jak SRA w przypadku prawników.

Pamiętaj, że jeśli conveyancer nie ma licencji, wtedy pobieranie opłaty za jego usługi jest nielegalne. Jeśli w wyniku zaniedbań conveyancera poniosłeś stratę finansową, to możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Podobnie jak w przypadku prawników, conveyancerzy są prawnie zobowiązani do posiadania ubezpieczenia na wypadek zaniedbania. W celu uzyskania odszkodowania należy skontaktować się z prawnikiem, który pokieruje twoją sprawą. CLC nie zajmuje się roszczeniami związanymi z zaniedbaniami.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ