Zdecydowaliśmy się na zakup domu. Musimy liczyć się z tym, że nie każda z nieruchomości, spośród których będziemy wybierać wymarzony dom jest podłączona do kanalizacji. Jak zatem uporać się ze ściekami?

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

uporać się ze ściekamiW zasadzie są dwa główne wyjścia: nieruchomość może posiadać szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Ta ostatnia staje się w ostatnim czasie coraz popularniejsza. Czy to oznacza, że powinniśmy unikać domów wyposażonych w szambo? Które rozwiązanie jest lepsze?

Zacznijmy od krótkiego przybliżenia, na czym polegają oba warianty i omówienia zasady ich działania. Szambo to duży zbiornik znajdujący się w pobliżu domu, który nie posiada żadnego ujścia. Do niego odprowadzane są ścieki z urządzeń kanalizacyjnych umieszczonych w domu. Raz na pewien czas szambo musi zostać opróżnione przez firmę asenizacyjną, która za swoje usługi pobiera oczywiście opłaty.

Przyjmuje się, że bez względu na stopień wypełnienia, szambo należy opróżnić co dwa tygodnie. Po tym czasie w ściekach rozpoczynają się reakcje biochemiczne, w rezultacie których uwalnia się metan. Im częściej szambo jest opróżniane, tym wyższe są koszty eksploatacyjne. Niekiedy zdarza się, że celowo buduje się nieszczelne szamba, by zminimalizować potrzebę ich opróżniania. Działania takie są jednak bardzo nieekologiczne i zwyczajnie niezgodne z prawem.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zdecydowanie bardziej skomplikowana instalacja w porównaniu do szamba. Nie wszędzie można ją wybudować – wymaga bowiem dość dużej ilości miejsca, położenia w oddaleniu od ujęć wody, w tym tych położonych w sąsiedztwie. O tym, czy na danej działce można wybudować oczyszczalnię ścieków decyduje również przepuszczalność gruntu.

Istnieje wiele rodzajów przydomowych instalacji tego typu, nie będziemy ich jednak w tej chwili szczegółowo omawiać. Zdecydowanie, to rozwiązanie jest wygodniejsze niż szambo. Poza tym, nie musimy płacić firmom asenizacyjnym za pomoc w uporaniu się ze ściekami. Należy jednak pamiętać, że dom wyposażony w oczyszczalnię ścieków może być nieco droższy w porównaniu do nieruchomości nieposiadających tego typu instalacji.

Omówmy wady i zalety wymienionych wyżej rozwiązań. Jeśli ścieków nie ma zbyt dużo, szambo może okazać się dobrym rozwiązaniem. W porównaniu do oczyszczalni ścieków jest o wiele mniejsze (w przypadku czteroosobowej rodziny zajmuje ona aż około 100 m kwadratowych!). Szambo wymaga regularnego opróżniania, o czym już wspominaliśmy.

Nie wolno zapominać, że oczyszczalnie również wymagają odpowiedniej konserwacji – średnio co rok lub dwa lata powinniśmy oczyścić taką instalację z resztek ścieków tworzących osad, które kumulując się wpływają na wydajność oczyszczalni. W regularnych odstępach czasu należy także wymieniać filtry i inne elementy eksploatacyjne, zużywające się z upływem kolejnych lat. Zwróć uwagę na to, że jeśli kupujesz dom, w którym oczyszczalnia została wybudowana przed kilkoma laty, wkrótce może się okazać, że konieczna będzie wymiana złóż filtracyjnych i biologicznych – to z kolei wiąże się ze stosunkowo dużym kosztem.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest o wiele bardziej nowoczesnym rozwiązaniem niż szambo. Biorąc pod uwagę niższe koszty eksploatacyjne i wygodę, która się z nią wiąże, wielu ludzi preferuje właśnie ją. Nie oznacza to, że dom z szambem powinien zostać skreślony już na samym początku. Wybierając go, musimy jednak liczyć się z pewnymi konsekwencjami w postaci wyższych kosztów i mniejszej wygody użytkowania, tym bardziej, jeśli nasza rodzina jest liczna.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ