Zakup domu to skomplikowane przedsięwzięcie, które często łączy się z koniecznością przeprowadzania specjalistycznych inspekcji. Ocena wartości nieruchomości oraz stanu technicznego to tylko kilka z nich. Poznaj wszystkie rodzaje inspekcji związanych z zakupem domu.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

Mortgage Valuation

Przed przyznaniem kredytu hipotecznego bank z pewnością zażąda wyceny wartości nieruchomości, czyli tzw. mortgage valuation. Ma ona na celu udowodnienie, że rozpatrywany dom jest wart swojej ceny rynkowej i pomoc w ustaleniu ostatecznej kwoty, jaką bank pożyczy przyszłemu nabywcy w ramach kredytu hipotecznego. Mortgage valuation nie powinno być mylone z inspekcją budowlaną, która ocenia rzeczywisty stan nieruchomości, ponieważ jest jedynie wstępnym oszacowaniem wartości domu. Zazwyczaj to kredytodawca wyznacza specjalistę, który umawia się na spotkanie w celu obejrzenia nieruchomości i na tej podstawie dokonuje wyceny.

Istnieje wiele czynników, które mogą sprawić, że wartość domu, który chcesz kupić, zostanie oszacowana jako niższa, niż jego pierwotnie ustalona cena. Pomimo tego, że mortgage valuation nie skupia się na szczegółach technicznych, duże znacznie podczas wyceny może mieć widoczny gołym okiem zły stan konstrukcji czy elementy wymagające remontu, które zaniżają wartość całej nieruchomości. Zaskakująco duży wpływ na eksperyzę ma też kondycja lokalnego rynku nieruchomości. Banki często bywają ostrożne w swojej ocenie i starają się zminimalizować ryzyko poniesienia strat poprzez zaniżanie wartości domu, co może zakłócić pomyślny przebieg transakcji. W takim przypadku można spróbować odwołać się od orzeczenia specjalisty poprzez przedstawienie przykładów podobnych nieruchomości w tej okolicy, które zostały sprzedane za taką samą lub wyższą cenę.

Koszty mortgage valuation zazwyczaj ponosi strona kupująca, chociaż w niektórych przypadkach pokrywa je bank, jako część umowy związanej z udzieleniem kredytu hipotecznego. Ich wysokość zależy od wielkości nieruchomości i może się wahać od £150 aż do £1500. W przypadku średniego domu wartego £200 000 jest to około £350.

Condition Report

Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowej i nieobowiązkowej ekspertyzy, która pozwoli na wstępną ocenę stanu technicznego budynku. Nie jest ona wymagana w procesie przyznania kredytu hipotecznego, jednak specjaliści często zalecają jej przeprowadzenie, ponieważ może uchronić potencjalnego kupca przed poniesieniem nieprzewidzianych kosztów związanych z remontem w przyszłości. Condition report przedstawia jedynie ogólny zarys stanu domu, bez wchodzenia w szczegóły, i pozwala w sposób obiektywny ocenić ogólną kondycję domu. Cena takiej ekspertyzy to zwykle £100 – £250.

Homebuyer Report

Homebuyer report to bardziej szczegółowa ekspertyza niż condition report. Zazwyczaj przeprowadza się ją jeszcze przed złożeniem ostatecznej oferty kupna. Jej zadaniem jest wykrycie wszystkich nieprawidłowości związanych ze stanem budynku, które mogłyby zostać przeoczone przez laika. Inspekcja bada szczegóły techniczne i pozwala zidentyfikować potencjalne problemy, takie jak wady w konstrukcji domu, uszkodzenie elewacji czy popsute instalacje. Dodatkowo ekspertyza dostarcza informacji na temat przewidywanych kosztów związanych z przyszłą naprawą czy remontem. Wykrycie wszystkich wad domu na wczesnym etapie transakcji może znacznie obniżyć wartość nieruchomości i pozwolić na zaoszczędzenie wydatków związanych z konieczną renowacją. Koszt homebuyer report waha się pomiędzy £250 a £400.

Building Survey

W niektórych przypadkach wnikliwa ocena stanu technicznego nieruchomości może okazać się niezbędna. Building survey to inspekcja budowlana badająca nie tylko dom, ale także całą działkę, na której usytuowany jest budynek. Stosuje się ją zazwyczaj w przypadku kupna nietypowych domów, które są wyjątkowo stare lub duże, a także w sytuacji, kiedy nowy właściciel planuje rozbudowę lub poważne prace remontowe. Taka ekspertyza dostarcza dokładnych informacji na temat stanu domu, szczegółów technicznych, bada materiały, z którego został zbudowany oraz grunt, na którym stoi. Ponadto zawiera diagnozę i oszacowany koszt niezbędnych napraw, a także specjalistyczne rady na temat utrzymania i konserwacji budynku. Building survey to jedna z najdroższych ekspertyz, ponieważ kosztuje średnio około £1000, jednak w niektórych przypadkach może być słuszną inwestycją.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ