W niektórych regionach kraju lub nawet dzielnicach tego samego miasta przestępczość jest większa, w innych nieco mniejsza. Nie oznacza to jednak, że wprowadzając się do „spokojnej” okolicy możemy czuć się pewni, że nasza posesja nie zostanie okradziona. Tymczasem zgodnie z danymi statystycznymi jednym z najskuteczniejszych sposób zabezpieczenia domu przed złodziejami jest system alarmowy w UK.

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ

system alarmowy w UKCzym są systemy alarmowe? To stosunkowo skomplikowane instalacje, składające się z wielu elementów. Ich zadaniem jest przesyłanie informacji o dokonanym włamaniu na przykład na telefon komórkowy właściciela posesji. Informacje te zbierane są poprzez różnego rodzaju czujniki zainstalowane w pomieszczeniach – mogą to być czujniki ruchu, czujniki magnetyczne (dwuczęściowe, reagujące na otwieranie okien i drzwi), a także urządzenia reagujące na wibracje związane na przykład z tłuczeniem szyb lub próbą zniszczenia przez złodziei drzwi wejściowych do domu.

Same czujniki oczywiście nie są w stanie zapewnić nam ochrony. Ich pracą steruje zatem centrala, której głównym zadaniem jest odpowiednie reagowanie na przesyłane sygnały. Jeśli system pozostawiony zostanie w trybie czuwania, a czujniki zaobserwują na przykład ruch we wnętrzu, wówczas zaalarmują odpowiednie osoby. Jeśli jednak chwilowo wyłączymy tryb dozorowania, będziemy mogli swobodnie poruszać się po domu, nie uruchamiając alarmu (czujniki nie są w stanie rozróżnić ruchu domownika ani każdej innej osoby, która ma prawo przebywać w domu, od ruchów złodzieja; wysyłany sygnał w obu jest zawsze identyczny i tylko centrala – na postawie tego, jak została zaprogramowana – zadecyduje, w jaki sposób zareagować).

Kolejnym kluczowym elementem instalacji alarmowej są sygnalizatory, których pracą również steruje komputer centralny, polegając na informacjach przesyłanych przez poszczególne czujniki. Sygnalizatory wysyłają zwykle dwa rodzaje sygnałów: optyczne i dźwiękowe, których zadaniem jest nie tylko spłoszenie złodzieja, lecz także zwrócenie uwagi najbliższego otoczenia na to, co dzieje się w naszym domu pod naszą nieobecność. Sygnalizatory mogą też przekazywać informacje na temat wykrytego zagrożenia bezpośrednio do nas (np. na telefon komórkowy) lub do firmy ochroniarskiej, której płacimy za ochronę naszego domu.

System alarmowy powinien być zainstalowany w taki sposób, by intruz wiedział o nim, próbując włamać się na teren naszej posesji. Będzie to czynnik działający na niego zniechęcająco. Jednocześnie – jak pisaliśmy – zaskoczenie wywołane nagle uruchomionym głośnym alarmem może spowodować natychmiastowe spłoszenie złodzieja i jest także w pewien sposób elementem zabezpieczającym dom. System alarmowy można rozszerzyć o dodatkowe czujniki, zainstalowane na przykład na granicy naszej posesji – dzięki temu złodziej może zdecydować, że nie będzie próbował w ogóle dostać się do wnętrza i poprzestanie na ogrodzie.

Instalując system alarmowy warto zadbać, by wybrać urządzenia nie tylko pasujące designem do naszego wnętrza, lecz również najlepiej dopasowane do naszych potrzeb. Z tego powodu warto poprosić znajomych o polecenie dobrego fachowca zajmującego się instalowaniem tego typu systemów. Instalacja alarmowa powinna być również dobrana odpowiednio do naszych potrzeb – im więcej czujników, tym więcej zapłacimy. Dlatego konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalisty, który dzięki swej wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie ocenić, ile czujników powinniśmy zainstalować w mieszkaniu – oraz w jakich miejscach.

Kiedy już będziemy ciszyć się bezpieczeństwem związanym z zainstalowanym systemem alarmowym, nie wyrzucajmy numeru telefonu do fachowca, który nam go założył. Podobnie jak każda instalacja, również i system bezpieczeństwa powinien przechodzić okresowe przeglądy. Jest to tym ważniejsze, że przecież zapewnia on naszemu domowi ochronę przed włamaniem i kradzieżą. Specjalista oceni, czy wszystko działa sprawnie i czy zainstalowany przed kilkoma laty system nadal spełnia swoje zadanie właściwie, a nie ogranicza się tylko do odstraszania złodziei samą swoją obecnością. Podczas przeglądu możemy również zaktualizować numery, które zostały wprowadzone do systemu jako kontakty, na które powinna zostać przesłana informacja o potencjalnym włamaniu.

Systemy alarmowe są na ogół dość drogą inwestycją. Warto jednak się na nią zdecydować, by móc spokojnie wyjechać na wakacje i nie martwić się o kradzież. Tym bardziej, jeśli wprowadzamy się do niespokojnej okolicy (o tym, jak wybrać właściwe sąsiedztwo pisaliśmy przed kilkoma dniami).

JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WSZYSTKIEGO NA TEMAT KUPNA DOMU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ KLIKNIJ TUTAJ