Słowniczek

Basic valuation - podstawowa wycena nieruchomości zlecona przez kredytodawcę.
Broker - rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego; osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym na rzecz i w imieniu klienta, od którego otrzymała pełnomocnictwo.
Building insurance - ubezpieczenie budynku; dotyczy aktualnej struktury budynku. Będzie ono zawsze zawierało główny budynek i może być powiększone o wszelkie dobudówki, garaże, szopy, płoty czy baseny. Jedynie właściciele budynku mogą posiadać to ubezpieczenie.
Capped rate deal (ograniczone oprocentowanie) - rodzaj pożyczki na zakup domu polegający na tym, że oprocentowanie może się wahać, jednak zagwarantowane jest, że nie wzrośnie powyżej pewnego z góry określonego poziomu. Podobnie jak w stałym oprocentowaniu - oferta obowiązuje przez zdefiniowany z góry czas i bank może sobie zażyczyć spłatę odsetek karnych w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, zmiany kredytodawcy, itd.
Cashback (zwrot gotówki) - to specjalna oferta kredytodawcy, który chce skusić klienta na wzięcie pożyczki. Bank taki zaoferuje nawet do kilkuset funtów gotówki np. na zakup mebli, przeprowadzkę, itd. Należy jednak uważać, ponieważ pieniądze te mogą być wliczone w kredyt - spowoduje to, więc wzrost miesięcznych spłat kredytu.
Chain - łańcuch nieruchomości oznaczający sytuację, gdy masz do czynienia z łańcuchem kupujących i sprzedających. Chcesz kupić dom, ale nie możesz sfinalizować transakcji aż do momentu, kiedy sprzedasz już swój własny dom, w którym obecnie mieszkasz. Z kolei nabywca domu nie może go kupić, dopóki nie sprzeda swojego własnego domu. Jeśli jesteś częścią łańcucha, twój zakup jest uzależniony od decyzji osób pozostających w łańcuchu i twoja sytuacja może ulec zmianie, jeśli ktokolwiek zrezygnuje ze sprzedaży lub zakupu lub jeśli ktoś inny jest ofiarą gazumpingu.
Content insurance - ubezpieczenie zawartości domu. Polisa content insurance ubezpiecza wszystko, co zabrałbyś ze sobą, gdybyś się wyprowadzał do innego domu. Zazwyczaj ubezpieczenie obejmuje: meble, sprzęty domowe, jedzenie i picie, telewizory, komputery, ubrania i rzeczy wartościowe do określonej kwoty. Żaden pożyczkodawca hipoteczny nie może zmusić klienta do zakupu ubezpieczenia zawartości domu i przeważnie właściciel sam powinien postarać się odpowiednią polisę.
Contract races - tzw. wyścig kontraktów. Do takiej sytuacji może dojść, gdy sprzedający ma to szczęście, że kilka osób jest poważnie zainteresowanych kupnem nieruchomości. W takim przypadku sprzedający wysyła kontrakt do więcej niż jednego kupującego, po czym kupujący musi jak najszybciej wpłacić depozyt i odesłać podpisany kontrakt. Niestety kupujący, których depozyt lub podpisany kontrakt dotarł za późno do sprzedającego, znajdują się na stratnej pozycji z powodu poniesionych kosztów (prawnik, badania, opłaty) i braku możliwości sfinalizowania transakcji. Sytuacje opisane powyżej zdarzają się wtedy, gdy brakuje domów na sprzedaż lub wzrastają ceny nieruchomości, a prawnicy są prawnie zobowiązani do poinformowania kupujących, że biorą oni udział w wyścigu kontraktów.
Conveyancer - notariusz specjalizujący się w prawnych aspektach zakupu i sprzedaży nieruchomości. W procesie kupna domu to do conveyancera należy przeniesienie prawa własności ze sprzedającego na kupującego.
Detached house - dom wolnostojacy, jednorodzinny.
Estate agent - pośrednik nieruchomości zajmujący się sprzedażą, wynajmem bądź zarządzaniem nieruchomości.
Fixed rate mortgage (ustalone oprocentowanie) - rodzaj pożyczki na zakup domu polegający na tym, że daje przewidywalność oprocentowania przez cały okres obowiązywania oferty (np. 2, 3 lub 5 lat). Niezależnie od narodowego oprocentowania miesięczne spłaty pozostają stałe. Jeśli oprocentowanie narodowe wzrośnie - korzystasz, jeśli zmaleje - tracisz. Oferta ta wygasa po ustalonym z góry czasie (możliwe jest jednak otrzymanie nowej oferty po zakończeniu okresu, oczywiście na trochę innych warunkach).
Flat - małe mieszkanie, apartament.
Flexible mortgage (kredyt elastyczny) - rodzaj pożyczki na zakup domu polegający na tym, że pozwala na spłacanie miesięcznych rat w dowolnej wysokości, opuścić ratę za jeden miesiąc, lub też nawet wyciągnąć gotówkę z kredytu.
freehold - Własność (freehold) – właściciel ma pełną kontrolę nad nieruchomością i gruntami. Ta forma własności zwiększa wartość nieruchomości.
Full Structural Survey - pełne badanie strukturalne nieruchomości, które jest wskazane w przypadku starszych budynków. Badanie to jest kosztowniejsze, ale sprawdza dokładnie stan nieruchomości, głównie strukturę budynku i niewidzialne aspekty, takie jak przewody elektryczne czy hydraulika.
Gazumping - to istniejąca w UK praktyka oznaczająca, że sprzedawca przyjmujący ustną propozycję ceny wywoławczej od jednego potencjalnego nabywcy, może potem zaakceptować wyższą ofertę od kogoś innego. Dotyczy to również sytuacji, gdy sprzedawca zmienia zdanie i podnosi cenę wywoławczą w ostatniej chwili, po uprzedniej zgodzie na niższą kwotę.
Gentryfication (gentryfikacja) - pojęcie oznaczające gwałtowną zmianę charakteru danej części miasta. Najczęściej dotyczy przepływu ludności z dzielnicy mieszkalnej, zamieszkałej przez szerokie spektrum lokatorów, do strefy zdominowanej przez osoby o stosunkowo wysokim statusie materialnym.
Gentryfication (gentryfikacja) - pojęcie oznaczające gwałtowną zmianę charakteru danej części miasta. Najczęściej dotyczy przepływu ludności z dzielnicy mieszkalnej, zamieszkałej przez szerokie spektrum lokatorów, do strefy zdominowanej przez osoby o stosunkowo wysokim statusie materialnym.
Holding deposit - kaucja przekazywana pośrednikowi nieruchomości. Depozyt ten wynosi zazwyczaj od £500 do £1000. Jeśli nie dojdzie do sfinalizowania transakcji, pieniądze są w całości zwracane kupującemu.
Housing association - Spółdzielnia Mieszkaniowa albo Towarzystwo Budownictwa Społecznego, jest podmiotem zajmującym się oferowaniem taniego zakwaterowania (mieszkań komunalnych, socjalnych) dla ludzi będących w potrzebie mieszkaniowej w Wielkiej Brytanii.
Interests - odsetki.
Joint mortgage - (kupno domu na spółkę z partnerem bądź przyjaciółmi) - Istotą tego typu kredytu jest to, że pożyczka jest udzielana dwóm lub więcej osobom, parom bądź przyjaciołom. Joint mortgage jest zabezpieczonym kredytem (secured loan), a zabezpieczeniem jest zazwyczaj kupowany dom.
Joint mortgage - czyli (kupno domu na spółkę z partnerem bądź przyjaciółmi). Istotą tego typu kredytu jest to, że pożyczka jest udzielana dwóm lub więcej osobom, parom bądź przyjaciołom. Joint mortgage jest zabezpieczonym kredytem (secured loan), a zabezpieczeniem jest zazwyczaj kupowany dom.
Land Registry Fee - Opłata Ksiąg Wieczystych. Land Registry jest instytucją rządową, która zajmuje się rejestrami wszystkich zarejestrowanych nieruchomości w Anglii i Walii. Opłata jest pobierana za przeniesienie tytułu własności na nowego właściciela i jest uzależniona od ceny kupowanej nieruchomości.
leasehold - Dzierżawa (leasehold) – oznacza posiadanie nieruchomości jedynie na okres dzierżawy, a po jego upływie nieruchomość wraca do pierwotnego właściciela.
Life insurance - ubezpieczenia na życie.
LTV (Loan to Value) - używany przy ocenie ryzyka kredytowego współczynnik pomiędzy wysokością kredytu, a wartością (zwykle hipotecznego) zabezpieczenia tego kredytu. Służy także do oceny wiarygodności banków i stabilności sektora finansowego przez agencje ratingowe, instytucje nadzoru finansowego.
Mortgage - pożyczka pod zastaw domu. Tak jak każda pożyczka mortgage ma określony czas, w którym powinna być spłacona.
mortgage broker - (pośrednik kredytowy) - broker może zaoferować najlepszą ofertę kredytowaą z całego rynku, a nie tylko od jednego, określonego kredytodawcy. Niektórzy pośrednicy pobierają opłatę, natomiast inni otrzymują prowizję na podstawie wysokości kredytu. Do niewątpliwych zalet korzystania z usług brokera należy pomoc w wyborze najlepszej ofert kredytowej na rynku.
Mortgage broker (pośrednik kredytowy) - pośrednik organizujący pożyczki hipoteczne. Może on zaoferować najlepszą ofertę kredytową z całego rynku, a nie tylko od jednego, określonego kredytodawcy. Niektórzy pośrednicy pobierają opłatę, natomiast inni otrzymują prowizję na podstawie wysokości kredytu. Do niewątpliwych zalet korzystania z usług brokera należy pomoc w wyborze najlepszej ofert kredytowej na rynku.
Mortgage in principle - otrzymanie pisemnej zgody od kredytodawcy hipotecznego.
Mortgage indemnity guarantee (MIG) - składka pobierana przez niektórych kredytodawców, w przypadku gdy kwota kredytu wynosi ponad 75% ceny nieruchomości. Opłata ta ma na celu ochronę kredytodawcy, gdyby zdarzyło ci się niedotrzymanie warunków umowy kredytowej.
Mortgage lender - kredytodawca, osoba fizyczna lub prawna, która udziela kredytu kredytobiorcy. W UK kredytodawcą może być: bank, towarzystwo budowlane (building society), firma ubezpieczeniowa (insurance company), duża firma budowlana z własnymi nowo wybudowanymi domami, firma finansowa (finance house), wyspecjalizowana firma kredytowa (martgage company).
Offset mortgage (kredyt offsetowy) - rodzaj pożyczki na zakup domu polegający na tym, że wszelkie oszczędności mogą zostać użyte jako zmniejszenie odsetek od kredytu. Np., jeśli początkowy kredyt wynosi 100 tys., a posiadamy oszczędności w wysokości 5 tys. to wówczas odsetki płacone są tylko od 95 tys. funtów. Nie znaczy to, że miesięczne raty będą niższe, ale przy wyższych kwotach oszczędności można spłacić kredyt nawet o kilka lat wcześniej (standardowy okres spłaty to 25 lat).
Pre-contract deposit agreement - tzw. wstępna umowa depozytowa – taka umowa zobowiązuje zarówno sprzedawcę jak i nabywcę do wpłacenia kaucji w wysokości 1,5 % całkowitej ceny domu. Jeżeli którakolwiek ze stron wycofa się z procesu sprzedaży, wtedy poszkodowany otrzymuje obie wpłaty.
Repossession - wejście kredytodawcy w posiadanie nieruchomości w sytuacji nie spłacania kredytu hipotecznego zaciągniętego na kupno domu.
Semi-detached house - dom typu “bliźniak”, składający się z dwóch identycznych budynków połączonych ze sobą.
Solicitor - radca prawny świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Pomoc ta polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Staircasing - praktyka stosowana przy zakupie domu wraz ze spółdzielnią mieszkaniową czy władzami lokalnymi (shared ownership) polegająca na odkupieniu kolejnych udziałów w nieruchomości w późniejszym terminie.
Stamp Duty - opłata skarbowa; jest podatkiem pobieranym za nieruchomość o wartości powyżej £125,000. W zależności od ceny zakupu domu, opłata jest naliczana procentowo.
Standard rate mortgage (standardowe oprocentowanie) - rodzaj pożyczki na zakup domu polegający na tym, że oprocentowanie jest zazwyczaj trochę wyższe niż narodowe stopy procentowe. Z definicji nie jest to najtańsza oferta, ale oprocentowanie takie będzie użyte na końcu okresu w jakim obowiązuje dana oferta procentowa.
Sub Prime Mortgage - kredyt hipoteczny, który charakteryzuje się podwyższonymi stopami procentowymi. Odnosi się to do osób o słabej bądź złej zdolności kredytowej.
Sub Prime Mortgage - kredyt hipoteczny, który charakteryzuje się podwyższonymi stopami procentowymi. Odnosi się to do osób o słabej bądź złej zdolności kredytowej.
Surveyor - rzeczoznawca, inspektor budowlany, w zakres jego kompetencji wchodzą czynności rzeczoznawcy budowlanego, a także zagadnienia ekonomiczne i prawne z dziedziny obrotu nieruchomościami.
Valuation - wycena nieruchomości. Jest ona bardzo ważna nie tylko z perspektywy finansowej – jeśli okaże się, że kredytodawca uznał, iż kupowana przez Ciebie nieruchomość nie jest warta swojej ceny, odmówi przyznania Ci kredytu hipotecznego.
Variable rate mortgage (zmienne oprocentowanie) - rodzaj pożyczki na zakup domu polegający na tym, że oprocentowanie jest sztywno połączone ze stopami procentowymi banku narodowego (Bank of England). W takiej opcji wysokość oprocentowania może się zmieniać dowolnie, wobec czego zmienią się również miesięczne spłaty kredytu.