Koszty dodatkowe przy podjęciu kredytu hipotecznego w Anglii

Koszty dodatkowe, które musisz uiścić przy podjęciu kredytu hipotecznego w Anglii, są nieodłącznym elementem transakcji związanych z zakupem nieruchomości, a niestety skutecznie uszczuplają ilość pieniędzy na koncie bankowym.

1. Opłata zwana Arrangement Fee.

Jest to opłata pobierana przez kredytodawców na pokrycie kosztów stworzenia umowy kredytowej. Niektórzy kredytodawcy posiadają oferty kredytów hipotecznych bez konieczności wnoszenia tej opłaty.

2. Podstawowa wycena stworzona przez kredytodawcę zwana Lender’s Valuation (Basic Valuation).

Wszyscy kredytodawcy wymagają wyceny nieruchomości w celu sprawdzenia, czy jest ona warta ceny, za jaką ma być nabyta. Pod uwagę brane są takie kryteria jak wiek, stan czy lokalizacja. Następnie dokonuje się porównania wybranej nieruchomości z podobnymi budynkami. Kredytodawca zleca wycenę, a jej koszty są pokrywane z kieszeni kredytobiorcy. Wycena trwa około pół godziny i może kosztować pomiędzy £100 a £300, co jest uzależnione od wartości nieruchomości. Zdarza się, że niektórzy kredytodawcy sami opłacają koszty wyceny, zachęcając w ten sposób klienta do podpisania z nimi umowy kredytowej. Jeśli wartość wyceny jest niższa niż kwota, za którą miałeś kupić dom, wtedy oferta kredytowa może zostać wycofana przez kredytodawcę. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, dowiedz się, na jakiej podstawie wyceniający zaniżył wartość nieruchomości w UK.

Możesz za darmo sprawdzić swoją zdolność i historię kredytową w UK dzięki My Credit Monitor. Samo sprawdzenie jest bardzo łatwe i szybkie.

Zła historia kredytowa – czy otrzymasz kredyt?

Oprócz oferowania standardowych kredytów hipotecznych, kredytodawcy mogą również posiadać propozycje specjalnie dostosowane dla ludzi, którzy nie kwalifikują się do standardowego kredytu hipotecznego. Ten rodzaj ofert jest znany jako kredyt prime sub lub adverse i jest skierowany do ludzi, którzy mieli problemy finansowe lub kredytowe w przeszłości. Dotyczy to przede wszystkim wcześniej odebranych domów, wyroków Sądu Okręgowego (CCJ) lub zdeklarowanego bankructwa.

Z oferty mogą skorzystać również klienci mający trudności w udowodnieniu, że mają regularne lub wiarygodne źródło dochodów. Omawiany rodzaj kredytów hipotecznych zwykle wiąże się z wyższą stopą procentową niż standardowe kredyty hipoteczne. Kredytodawcy mogą także ograniczyć ilość pieniędzy, którą są gotowi pożyczyć. Przed zaciąganiem kredytu sub prime lub adverse, powinieneś postarać się o niezależną poradę finansową.

Możesz za darmo sprawdzić swoją zdolność i historię kredytową w UK dzięki My Credit Monitor. Samo sprawdzenie jest bardzo łatwe i szybkie.

Shared ownership – własność wspólna przy zakupie domu dla mniej zamożnych

W Wielkiej Brytanii istnieją specjalne programy umożliwiające mniej zamożnym ludziom zakup odpowiedniej dla nich nieruchomości. Jest to określane mianem shared ownership (co-ownership w Irlandii Północnej) i polega na zakupie nieruchomości wspólnie z innym podmiotem, najczęściej ze spółdzielnią (housing association) lub władzami lokalnymi (local authority).

Przy shared ownership zainteresowany kupuje udział w nieruchomości – jest to zazwyczaj 25-75% wartości lokalu. Kupujący nieruchomość, po sfinalizowaniu współpracy, płaci czynsz dla drugiego właściciela części nieruchomości oraz spłaca hipotekę za resztę lokalu. Wysokość czynszu wynosi do 3% wartości udziału w nieruchomości drugiego właściciela. Przy tego typu zakupie należy pamiętać, że nieruchomość nie jest zakupiona na własność (freehold), a jedynie dzierżawiona (leasehold) na określony czas (przeważnie 99 lat).

Czy mogę odkupić resztę udziałów w nieruchomości?

Zazwyczaj istnieje możliwość odkupienia kolejnych udziałów w nieruchomości w późniejszym terminie. Praktyka ta jest określana jako staircasing. Możesz wykupywać udziały w nieruchomości aż do czasu, gdy tylko ty będziesz ją dzierżawić w całości. Jeśli zdecydowałeś się, że jesteś gotowy na nabycie kolejnych udziałów, powinieneś skontaktować się pisemnie z drugim właścicielem nieruchomości.

Koszt następnych udziałów będzie uzależniony od aktualnej wartości rynkowej nieruchomości. Jeżeli ceny domów wzrosły w twojej okolicy, wartość udziału będzie również wyższa. Jeśli natomiast ceny spadły, zapłacisz na pewno mniej. Drugi właściciel zleci wycenę nieruchomości, natomiast ty będziesz musiał uiścić opłatę za usługę. Jeżeli będzie ci odpowiadała cena za udziały, zazwyczaj masz trzy miesiące na uzyskanie nowego kredytu hipotecznego.

Wymagania

Aby zakwalifikować się do programu, konieczne jest, byś był first time buyer, czyli kupującym nieruchomość po raz pierwszy. Pierwszeństwo mają lokatorzy samorządu terytorialnego (council tenants) lub spółdzielni. Inni najemcy, chętni do skorzystania z programu mogą również się do niego zapisać, jednak tacy traktowani będą w drugiej kolejności. Kolejnym wymaganiem programu jest możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na część zakupionej nieruchomości.

Sprzedaż domu przy shared ownership 

O sprzedaży domu możesz zdecydować każdej chwili, jednak będziesz musiał o tym pisemnie powiadomić drugiego właściciela. Jeśli posiadasz częściowy udział w nieruchomości, drugi właściciel ma prawo do wyszukania kupca twoich udziałów.

Jeśli dom jest obecnie w 100% twoją własnością możesz go samodzielnie sprzedać. Kiedy wystawisz dom na sprzedaż, poprzedni wspólny właściciel ma prawo do pierwokupu, które określa się terminem right of first refusal. Prawo to obowiązuje przez okres 21 lat od czasu, kiedy stałeś się jedynym właścicielem nieruchomości.

Gdzie szukać więcej informacji? 

W Anglii i Walii, wykaz właścicieli biorących udział w programie można znaleźć na stronie internetowej www.shared-ownership.org.uk.

Możesz za darmo sprawdzić swoją zdolność i historię kredytową w UK dzięki My Credit Monitor. Samo sprawdzenie jest bardzo łatwe i szybkie.

Joint mortgage, czyli uroki wspólnego kupna domu w UK

Jeżeli nie stać cię na dom twoich marzeń, zawsze możesz pomnożyć kwotę, którą pożyczasz od kredytodawcy poprzez decyzję o kupnie domu na spółkę z partnerem czy przyjaciółmi. Jest to jeden ze sposobów na podwyższenie kwoty możliwego do uzyskania kredytu.

Dobrą wiadomością jest to, że nie tylko pary mogą kupować razem nieruchomości. Mogą to być przyjaciele, a nawet większa grupa osób. Co to dla ciebie oznacza? Joint mortgage jest zabezpieczonym kredytem (secured loan), a zabezpieczeniem jest zazwyczaj kupowany dom. Istotą tego typu kredytu jest to, że pożyczka jest udzielana dwóm lub więcej osobom.

Przy joint mortgage możecie zdecydować się być:

1. Beneficial joint tenants – podział własności nieruchomości jest równy i każdy z nabywców posiada połowę (w przypadku więcej niż dwóch osób, każdy z nabywców ma równą część). Oznacza to, że jeśli jeden z nabywców zginie, jego część automatycznie przechodzi na własność do pozostałych właścicieli. Niestety, podobnie dzieje się z częścią kredytu do spłaty, za którą w pełni jest odpowiedzialna osoba (lub osoby) pozostające przy życiu. Nietrudno sobie wyobrazić kłopotliwość takiej sytuacji, jeśli ktoś staje się odpowiedzialny za kredyt, którego nie jest w stanie spłacić. Dlatego też ogromnie ważne jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia zabezpieczającego w takich przypadkach.

Przy tego typu kredycie nie możesz swobodnie dokonać zmiany kredytowania tzw. remortgage czy też sprzedać twojej części bez uzyskania wcześniejszej zgody reszty właścicieli. Jeżeli jednak bardzo chcesz to zrobić, a dodatkowo ma miejsce konflikt pomiędzy właścicielami, możesz uzyskać nakaz sądowy zwany court order. Joint tenants jest opcją coraz częściej wybieraną przez pary lub bliskich przyjaciół, którzy chcą równo podzielić prawo własności do nieruchomości.

2. Tenants in common – jest drugim rodzajem wspólnego kredytu hipotecznego, który wiąże nabywców. Oznacza to, że każdy z nich posiada własny udział w nieruchomości, którego wielkość zależy jedynie od kupujących. W przypadku śmierci jednego z właścicieli, jego udział nie przechodzi automatycznie do innych właścicieli, tylko do tych osób, które są wytyczone w testamencie (jeżeli takie są). Omawiany rodzaj wspólnego kredytu hipotecznego jest faworyzowany przez grupy przyjaciół, którzy chcą razem kupić dom.

Czy warto wspólnie zakupić nieruchomość (joint mortgage)? 

Joint mortgage ma tę podstawową zaletę, że jeśli nie stać cię na zakup wymarzonego domu, zawsze możesz pomnożyć wartość potencjalnego kredytu poprzez decyzję o wspólnym zakupie. Pomimo tej wielkiej korzyści, są rzeczy, które koniecznie należy rozważyć, zanim zdecydujesz się na tak ważny krok.

Jeśli kupujesz nieruchomość z partnerem, pamiętaj, że jeśli nie jesteście małżeństwem, to zgodnie z przepisami prawa jesteście postrzegani jako odrębne jednostki i w razie śmierci jednego z właścicieli, własność nie będzie automatycznie przekazana drugiemu partnerowi, chyba że jest on wymieniony w testamencie.

Warto również zauważyć, że jeśli jesteście małżeństwem i posiadacie wspólny kredyt hipoteczny, to nawet po uzyskaniu rozwodu czy separacji, będziecie razem odpowiedzialni za płatności.

Przy wspólnym zakupie nieruchomości warto sporządzić umowę (cohabitation agreement), która określi warunki finansowe i obowiązki wynikające ze wspólnego kredytu hipotecznego. Należy ustalić, jaki procent otrzyma każdy z właścicieli wspólnego majątku, wysokość spłaty rat kredytu dla każdego właściciela oraz plan działania, jeśli ktokolwiek będzie chciał się wyprowadzić z nieruchomości bądź sprzedać swoją część.

Decyzja o tym, czy warto wspólnie zakupić nieruchomość zależy od indywidualnych warunków danej osoby. Pamiętając o korzyściach, trzeba dobrze rozważyć dodatkowe zobowiązania wynikające z joint mortgage.

Możesz za darmo sprawdzić swoją zdolność i historię kredytową w UK dzięki My Credit Monitor. Samo sprawdzenie jest bardzo łatwe i szybkie.

First time buyer – kredyt dla kupujących dom po raz pierwszy

Jeżeli nigdy jeszcze nie nabyłeś własnej nieruchomości w UK, to będziesz tak zwanym first time buyer czyli kupującym po raz pierwszy. Być może termin ten jest nieco prosty, jednak niesie ze sobą wiele zalet. Nareszcie będziesz mógł znaleźć się na drabinie nieruchomości (property ladder), a w zasadzie na jednym z jej szczebli.

Wśród całej gamy ofert kredytów hipotecznych znaleźć można również oferty skierowane do kupujących po raz pierwszy. Kredytodawcy zachęcają wieloma udogodnieniami i ciekawymi rozwiązaniami tylko po to, by zwerbować klienta. Zazwyczaj możesz natrafić na opcję tzw. cashback (zwrot pieniędzy), okresowych zniżek wstępnych oraz niższych stóp procentowych od normalnie ustalonego poziomu. Możesz również spotkać niższe opłaty związane z samym kredytem (arrangement fees) lub określeniem wartości nieruchomości (valuation). Bardzo ciekawą propozycją jest tzw. cashback, który będziesz mógł wykorzystać w dowolnym celu zaczynając od uiszczenia opłaty skarbowej (Stamp Duty), a kończąc na umeblowaniu nowego domu. Równie dobrze możesz wykorzystać pieniądze zaoszczędzone w wyniku otrzymania zniżek lub likwidacji opłat.

Za i przeciw…

Przede wszystkim, w tym typie kredytów możesz skorzystać z niższego niż normalne oprocentowania, cashback jest również przyjemnym dodatkiem zwłaszcza w czasie, kiedy najbardziej potrzebujesz gotówki. Dodatkowo, możesz otrzymać niższe opłaty do uiszczenia. Zauważ, że koszty te często są całkiem usunięte z oferty kredytodawcy dla kupujących po raz pierwszy. Do wad tego typu kredytów można zaliczyć potencjalnie wyższe stawki procentowe do końca trwania okresu spłaty kredytu, co w ostatecznym rozliczeniu może się okazać droższym rozwiązaniem.

Pamiętaj, że decyzja o wyborze właściwego typu kredytu jest bardzo ważna, dlatego też poza własnym poszukiwaniem informacji, warto skorzystać z porady doświadczonego doradcy kredytowego (mortgage broker).

Możesz za darmo sprawdzić swoją zdolność i historię kredytową w UK dzięki My Credit Monitor. Samo sprawdzenie jest bardzo łatwe i szybkie.

Szeroka gama kredytów hipotecznych

Hipoteka jest długoterminową pożyczką, która pomoże ci pokryć koszty zakupu domu. Ogólnie rzecz biorąc, kredytodawcy hipoteczni udzielają kredytu w wysokości między 75% i 95% całkowitej wartości domu, brakującą resztę pieniędzy musi zapłacić kredytobiorca – jest to tak zwany depozyt (deposit). Dodatkowym wymaganiem jest nabycie ubezpieczenia na życie (life insurance) w razie twojej śmierci. Będzie to zabezpieczeniem inwestycji kredytodawcy, jeśli nie zdążysz spłacić kredytu.

Kredytodawca hipoteczny zleci wycenę nieruchomości (valuation) w celu ustalenia zasadności inwestycji. Działanie to jest zorganizowane przez kredytodawcę, ale kredytobiorca musi zapłacić rachunek za wycenę. Nie należy jednak mylić tej wyceny ze szczegółowym badaniem, które analizuje strukturę i stan domu.

Rodzaje kredytów hipotecznych. 

Kredyt hipoteczny jest pożyczką na czas określony (term), którą należy spłacać wraz z odsetkami (interests). Pożyczka ta jest zabezpieczona (secured) twoim domem. Bardzo ważne jest dokonanie trafnego wyboru rodzaju kredytu hipotecznego, gdyż jeśli nie będziesz w stanie go spłacać, wtedy kredytodawca może wejść w posiadanie nieruchomości, co jest określane terminem repossession. Na rynku finansowym wyróżniamy kredyty hipoteczne zróżnicowane ze względu na:

1. Sposób spłaty. 

Repayment mortgage – Jest to najbardziej popularny kredyt hipoteczny, w którym pożyczony kapitał jest spłacany w miesięcznych ratach wraz z odsetkami podczas trwania kredytu. Wysokość spłacanego kapitału wzrasta stopniowo wraz z upływem lat, podczas gdy kwota spłacanych odsetek maleje. Dzięki temu sposobowi zwiększasz swój udział w nieruchomości wraz z ilością spłaconych rat. Wybierając ten rodzaj kredytu będziesz pewien, że najprawdopodobniej spłacisz całość lub przynajmniej część zaciągniętego kredytu.

Interest only mortgage – ten typ kredytu hipotecznego charakteryzuje się spłatą jedynie odsetek od pożyczki w miesięcznych ratach przez okres trwania kredytu. Zamiast spłacać wartość pożyczonego kapitału, co miesiąc wpłacasz pieniądze na długoterminowe inwestycje lub do planu oszczędnościowego. Zwrot z tych działań powinien być na tyle wysoki, aby spłacić w całości kredyt po upływie określonego w umowie terminu. Jeżeli jednak zdarzy się, że stracisz pieniądze na powyższych inwestycjach, będziesz musiał zmierzyć się z ich deficytem i pomyśleć o innym sposobie spłaty kredytu. Istnieją trzy główne rodzaje tego kredytu:

– Endowment mortgage składająca się z dwóch części: kredytu od kredytodawcy oraz ubezpieczenia na życie zawartego z towarzystwem ubezpieczeniowym. Płacisz kredytodawcy odsetki od pożyczki w miesięcznych ratach, nie spłacając jednocześnie kredytu. Składkę ubezpieczeniową wpłacasz co miesiąc firmie ubezpieczeniowej. Pod koniec okresu trwania kredytu hipotecznego, zgromadzone pieniądze powinny wypracować zysk na tyle wysoki, aby móc spłacić pożyczoną kwotę w całości. Istnieje jednak ryzyko, że wartość inwestycji spadnie, a wtedy zabraknie pieniędzy na spłatę zadłużenia. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, niezwłocznie skontaktuj się z niezależnym doradcą finansowym.

– Pension mortgage jest rodzajem kredytu skierowanym głównie do osób pracujących na własny rachunek (self-employed). Płatności miesięczne składają się z odsetek kredytu oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Gdy kredytobiorca przechodzi na emeryturę, na jego koncie powinna być suma pieniędzy umożliwiająca spłatę kredytu i wypłatę emerytury.

– ISA mortgage, przy której spłacasz odsetki kredytu oraz wpłacasz fundusze na indywidualne konto oszczędnościowego (ISA). Jak w powyższych rodzajach, otrzymana kwota powinna wystarczyć na spłatę zobowiązania w całości.

2. Specyfikę kredytu hipotecznego.

Flexible mortgage, czyli elastyczny kredyt hipoteczny dający możliwość zmiany w miesięcznych płatnościach w zależności od sytuacji finansowej związanej ze zdolnością spłaty zadłużenia. W tym typie kredytu często możesz wcześniej spłacić kredyt. Elastyczny kredyty hipoteczny umożliwi Ci:

• miesięczne nadpłaty rat kredytu oraz wpłatę większej sumy gotówki na pokrycie zobowiązania,

• częściowe spłaty rat lub nawet zwolnienie z konieczności spłaty kredytu przez ograniczony czas tzw. payment holidays.

• dodatkową pożyczkę (loan drawdown) bez zgody kredytodawcy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony limit całkowitej kwoty kredytu. Co więcej, możesz być w stanie “pożyczyć z powrotem” uiszczone wcześniej nadpłaty.

Offset mortgage jest połączona z twoim kontem bieżącym (current account) lub kontem oszczędnościowym (savings account). Każdego miesiąca, kwota którą jesteś winien jest zmniejszona lub zwiększona w zależności od funduszy zgromadzonych na tych rachunkach przed naliczeniem odsetek od kredytu.

Current account mortgage jest podobny offset mortgage, ale zamiast rozdzielności kredytu i rachunku bieżącego, są one zazwyczaj połączone w jeden rachunek, który jest traktowany jako jeden wielki debet.

3. Naliczanie stóp procentowych.

Standard Variable Rate czyli standardowa stawka zmienna w kredycie hipotecznym. Kwota spłacanego kredytu będzie uzależniona od wahań stóp bazowych (base rate) Bank of England, które zazwyczaj są o 1% lub 2% wyższe, ale ostateczne ustalenie poziomu oprocentowania będzie w gestii kredytodawcy. Stawka ta będzie się wahać w całym okresie trwania kredytu zgodnie z kursem bazowym. Oznacza to, że spłata kredytu hipotecznego będzie mniejsza, jeśli stopy procentowe będą spadać, ale może również wzrosnąć, jeśli pójdą one w górę. Opcja ta nie jest odpowiednia dla tych, którzy pragną bezpieczeństwa posiadania określonej wysokości raty każdego miesiąca. Jeżeli twój budżet jest dosyć napięty, lepiej dobrze przemyśleć, w jaki sposób poradzisz sobie w przypadku wzrostu stóp procentowych. Jeśli wybierzesz ten typ kredytu, będziesz mógł zmienić swojego kredytodawcę (switch lender).

Tracker Rate – wysokość stopy procentowej uzależniona jest od bazowej stopy ustalonej przez Bank of England.

Fixed Rate czyli kredyt z niezmiennym oprocentowaniem. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku obowiązujących niskich stóp procentowych. Najczęstszy okres, na jaki można ustalić stałe oprocentowanie, wynosi od 2 do 5 lat. Wysokość stopy procentowej jest niezmienna, niezależnie od zmian stopy bazowej. Ma to sens w przypadku dużych kredytów, gdzie wzrost stóp może okazać się fatalny w skutkach. Przy wyborze tego typu kredytu będziesz spokojny o wysokość miesięcznej raty, która przez określony czas będzie niezmienna. Po tym wstępnym okresie, będziesz musiał skorzystać z ofert standardowej zmiennej stopy procentowej. Jeśli zdecydujesz się na tę opcję, sprawdź jak długo stawka będzie niezmienna i czy są przewidziane kary za zmianę kredytodawcy hipotecznego w jakimkolwiek momencie trwania kredytu.

Capped Rate, gdzie wysokość stopy procentowej może ulegać wahaniom, ale nie przekracza pewnej wartości przez pewien okres czasu. Niektóre z nich mają ustalony najniższy i najwyższy poziom, pomiędzy którymi mogą się zmieniać (cap and collar mortgage). Ten typ kredytu jest podobny do standardowej stawki zmiennej (Standard Variable Rate), z tą różnicą że ustalona tutaj jest górna granica wysokości oprocentowania. Oznacza to, że jeśli stopy procentowe są niższe, płacisz mniej, a jeśli wzrastają, płacisz tylko do ograniczonej wysokości. Ta opcja oferuje większe bezpieczeństwo, jednak charakteryzuje się wyższym APR (roczna stopa procentowa) niż inne rodzaje kredytów hipotecznych.

Discount Rate, czyli obniżona stawka procentowa, przy której wysokość stopy procentowej jest niższa od aktualnej zmiennej stawki (Standard Variable Rate), ale tylko przez pewien, ustalony okres (np. 2 lata). Potem stawka staje się zmienna. Podobnie jak w przypadku standardowej stawki zmiennej, obniżona stawka nadal podąża za stopą bazową Bank of England, więc miesięczne kwoty spłaty kredytu mogą się zmieniać. Jeśli zdecydujesz się na wybór tej opcji, sprawdź jak długo stawka będzie obniżona i czy są przewidziane kary za zmianę kredytodawcy hipotecznego w jakimkolwiek momencie trwania kredytu.

Przy wyborze rodzaju i typu kredytu zawsze warto spotkać się z doradcą do spraw kredytów hipotecznych w celu omówienia różnych aspektów opcji hipotecznych. Możesz również uzyskać więcej informacji na stronie internetowej Financial Services Authority (FSA).

Wybierając określony rodzaj kredytu hipotecznego będziesz musiał zdecydować, jak długo będziesz go spłacał. Powinieneś wybrać taki termin spłaty, podczas którego jak najszybciej spłacisz zadłużenie, jednocześnie nie ponosząc wielu wyrzeczeń. Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższy jest termin spłaty, tym więcej odsetek będziesz musiał spłacić.

Na rynku istnieją oferty, pozwalające na szybszą spłatę kredytu bez dodatkowych opłat karnych zwanych Early Repayment Charges. Jest do dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy uważasz że możesz mieć większy przypływ gotówki, dzięki któremu zlikwidujesz część zadłużenia.

Często otrzymanie kredytu hipotecznego jest uzależnione od uiszczenia z góry jednorazowej opłaty zwanej mortgage fee. Kwota ta może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy funtów. Dlatego też upewnij się, że znasz wysokość tej opłaty jeszcze przed zdecydowaniem się na konkretną ofertę. Jeśli nie stać cię na zapłatę dodatkowych opłat, zapytaj kredytodawcę, czy może wliczyć je w kwotę kredytu. Pamiętaj jednak, że zwiększą one wartość zadłużenia i w rezultacie może się okazać, że będziesz musiał spłacić o wiele więcej niż tylko opłatę dodatkową.

Zdarzają się oferty kredytów hipotecznych, gdzie kredytodawca nie pobiera opłaty dodatkowej. Upewnij się jednak, czy z tego powodu nie stracisz innej, ważnej dla ciebie opcji.

Dzięki internetowym porównywarkom możesz szybko i za darmo porównać dostępne na rynku oferty kredytowe.

Możesz za darmo sprawdzić swoją zdolność i historię kredytową w UK dzięki My Credit Monitor. Samo sprawdzenie jest bardzo łatwe i szybkie.